Jak głosować poza miejscem zameldowania? W tym roku masz więcej czasu

Wybory prezydenckie 2015. Jak głosować poza miejscem zameldowania? Do 8 maja, czyli najpóźniej dwa dni przed pierwszą turą wyborów, można uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Polub i bądź na bieżąco!W wyborach prezydenckich 2015 możemy zagłosować poza miejscem zameldowania bądź stałego zamieszkania. Jedynym sposobem na głosowanie poza miejscem zamieszkania, który można wykorzystać w ostatnim tygodniu przed pierwszą turą wyborów, jest uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania . Jest ono przeznaczone szczególnie dla osób chcących zagłosować w czasowym miejscu pobytu i wykorzystać w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą albo na polskim statku morskim, bez wcześniejszego zgłaszania tego faktu tam, gdzie chcemy zagłosować. Wniosek o takie zaświadczenie składamy w miejscu, w którym jesteśmy wpisani na listę wyborców. Możemy to zrobić nawet na dwa dni przed wyborami, czyli najpóźniej do 8 maja 2015 r. Uwaga, nie musimy tego robić osobiście - poza drogą pisemną możemy ten wniosek złożyć faksem bądź mailowo. Szczegółowych informacji trzeba szukać na stronie odpowiedniego urzędu.

Wniosku nie musimy też odbierać osobiście - może to za nas zrobić pełnomocnik. "Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienia (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia" - czytamy na stronie PKW. Dostaniemy dwa zaświadczenia - do głosowania w pierwszej i ewentualnie w drugiej turze.

Po otrzymaniu takiego zaświadczenia zostaniemy od razu skreśleni z aktualnego spisu wyborców, żeby uniemożliwić zagłosowanie dwa razy. Jeśli zgubimy zaświadczenie, nie będziemy mieli żadnej możliwości zagłosowania w tych wyborach.

Zasady te dotyczą zarówno komisji obwodowych w Polsce, jak i za granicą.

Dopisanie do listy wyborców

Dla PKW stałym miejscem zamieszkania nie musi być miejsce zameldowania . Jest to, tak jak z punktu widzenia sądów powszechnych i administracyjnych, miejsce, w którym "koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby". Na tej podstawie - de facto jest to nasza decyzja - można wpisać się do rejestru wyborców tam, gdzie chcemy zagłosować. Jeśli chcemy zagłosować w miejscu, w którym nie figurujemy na liście wyborców (a zwykle jesteśmy wpisani tam, gdzie jesteśmy zameldowani), musimy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy, na terenie której chcemy głosować. Termin na jego złożenie minął 5 maja 2015 r. .

Wniosek musi zawierać imię (bądź imiona) i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania. W ten sposób dopisujemy się do spisu wyborców, również jeśli nie jesteśmy nigdzie zameldowani.

Co ważne, jeśli wpisujemy się na listę wyborców w tymczasowym bądź nowym miejscu pobytu, będziemy tam wpisani w ewentualnej drugiej turze. Jeśli chcielibyśmy głosować gdzieś indziej, konieczne będzie uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania, które możemy uzyskać tylko w miejscu, w którym jesteśmy wpisani na listę wyborców. Nie będzie można się dopisać w nowym miejscu.

Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE!

 

Wybory > Wybory prezydenckie 2015 > Jak głosować poza miejscem zamieszkania?

Więcej o: