Grzegorz Braun. Reżyser, narodowiec, monarchista [SYLWETKA]

Kontrowersyjny reżyser takich filmów dokumentalnych jak "Plusy dodatnie, plusy ujemne" czy "Towarzysz generał". Oskarżyciel i pozwany w wielu głośnych procesach. Ostatnio zasłynął... wdarciem się do siedziby PKW.

Grzegorz Braun urodził się w 1967 r. w Toruniu. Jest absolwentem polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego i studiów reżyserskich na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. W latach 80. działał jako opozycjonista. Zajmował się kolportażem i organizowaniem akcji Pomarańczowej Alternatywy i Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. Uczestniczył w strajkach Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Wrocławskim.

Na początku lat 90. był publicystą miesięcznika "Opcja na prawo", a następnie "Frondy". Od 1994 r. jest reżyserem filmów dokumentalnych i seriali, autorem takich filmów jak "Eugenika w imię postępów", "Towarzysz generał" czy "Defilada zwycięzców". W twórczości odwołuje się do historii Polski i idei obrony życia i godności człowieka.

Wyrok Trybunału w Strasburgu

Był wielokrotnie sądzony za głoszone w swoich filmach stwierdzenia. W 2014 r. Trybunał w Strasburgu przyznał Grzegorzowi Braunowi rację w sądowym sporze o prawo do upublicznienia informacji o współpracy prof. Jana Miodka z SB. Jak podaje jego biografia na stronie internetowej, "wcześniej sądy III RP wszystkich instancji nakazywały reżyserowi przeprosiny za mówienie prawdy - czemu się nie podporządkowywał, płacąc za to m.in. utratą pracy, stając się obiektem fali nagonki medialnej i wieloletniej windykacji komorniczej".

Ostatni raz przed sądem stanął w sprawie wtargnięcia do siedziby PKW jesienią 2014 r. Został tam zatrzymany razem z grupą 12 osób i oskarżony o naruszenie miru domowego. Dzień po złożeniu list z podpisami poparcia dla swojej kandydatury na urząd prezydenta został skazany na karę grzywny za znieważenie policjanta . Zapowiedział apelację.

Szczegółowa biografia

Opis kandydatury

Więcej o: