Błąd w maturze z polskiego. CKE uwzględni to w punktacji

W pierwszej części arkusza maturalnego z j. polskiego, w poleceniu ogólnym znajduje się zdanie o tym, że w zadaniach zamkniętych należy uwzględnić tylko jedną, prawidłową odpowiedź. Polecenia szczegółowe są jednak inne. Po naszej interwencji CKE zapewniła, że uwzględni błąd logiczny przy ocenianiu odpowiedzi. Punkty będą przyznane niezależnie od tego, czy udzielono jednej, czy kilku odpowiedzi.

Dostaliśmy od naszych czytelników wiele zgłoszeń o rozbieżnościach pomiędzy treścią powyższego polecenia a szczegółowymi wskazówkami w poszczególnych pytaniach.

Tegoroczny arkusz zawiera kilka pytań zamkniętych czyli takich, w których odpowiedź należy wybrać z zaproponowanych przez Komisję. Zgodnie z ogólnym poleceniem w każdym z nich abiturienci mieli dokonać wyboru jednego rozwiązania. Szkopuł w tym, że treść, co najmniej dwóch z nich wskazywała na to, że prawidłowych odpowiedzi jest potencjalnie więcej niż jedna!

"Polecenia w arkuszu są niespójne"

- Rozwiązując zadania zamknięte widzimy, że w treści niektórych poleceń napisano "Zaznacz wszystkie właściwe". Wyklucza się to z głównym poleceniem, że trzeba zaznaczać jedną odpowiedź. Jak maturzysta ma dojść do tego, ilu odpowiedzi udzielić? - pyta nasz czytelnik "Brodziaty"

Taka sytuacja miała miejsce w pytaniu nr 5, w którego poleceniu czytamy "Poprawnym relacjom interpersonalnym sprzyjają różne zachowania i cechy rozmówców przedstawione w akapitach 4. i 6. Zaznacz wszystkie właściwe.".

Także treść wskazówki w zadaniu nr 9 rodzi niepewność, czy faktycznie spośród wszystkich odpowiedzi poprawna jest tylko jedna? Czytamy w nim " Które z podanych niżej zdań wyraża poglądy autorki? Odpowiedź zaznacz, wstawiając znak X do odpowiedniej rubryki." Miejsca na X są trzy.

Lekkich wątpliwości nastręcza również interpretacja treści innych poleceń, na przykład w zadaniu nr 8.

MATURA 2011. Po języku polskim: Było "spoko"

Komisja uwzględni błąd przy punktacji

Arkusze egzaminacyjne zostały przygotowane przez wydział matur Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Większość pracowników CKE, którzy mogliby udzielić nam odpowiedzi na nurtujące nas pytania była wczoraj niedostępna, jako że obecnie trwają prace zespołu polonistów nad szczegółowymi kryteriami oceniania matur. Sprawę wyjaśniła nam jednak p.o. kierownika wydziału matur, Pani Lucyna Grabowska.

- Logiczna niekonsekwencja w zapisie poleceń będzie uwzględniona w ocenianiu odpowiedzi, tak aby nie miała negatywnego wpływu na wyniki maturzystów - czytamy w mailu nadesłanym w odpowiedzi na nasze pytania.

Tuż po 15 CKE wydało oficjalne oświadczenie - Każdy zdający, który w zadaniach zamkniętych udzielił poprawnej odpowiedzi, niezależnie od tego, czy zastosuje się do uwagi ogólnej, czy do poleceń szczegółowych, otrzyma punkty przewidziane za właściwe wykonanie tych zadań - tłumaczy komisja, przepraszając równocześnie maturzystów.

Miałeś problemy z maturą? Coś wydarzyło się w Twojej szkole? Poinformuj Alert24

Informacje, odpowiedzi, arkusze - na portalu Edulandia.pl

Maturzyści 2011 [ZDJĘCIA]>>