Pracownik OFE popełnił błąd, klientka musi udowodnić, że nie ma męża

Pracownik OFE popełnił błąd i na formularzu zamiast zapisać, że klientka funduszu nie jest zamężna zaznaczył, że "nie pozostaje we wspólności majątkowej z małżonkiem". Teraz OFE żąda dokumentu regulującego jej stosunki majątkowe z (nieistniejącym) mężem. Musi przysłać poświadczenia na piśmie, że nie jest mężatką.

- Zapisałam się w tym roku do funduszu emerytalnego ING. Dokumenty wypełniała za mnie pracownica funduszu - informuje Aga. Na pytanie, czy jest zamężna, odpowiedziała, że nie. - Pani zaznaczyła na moim formularzu, że nie pozostaję w ustawowej wspólności majątkowej ze współmałżonkiem - tłumaczy. Wydało się jej to logiczne, jako że nie jest zamężna, nie pozostaje we wspólności majątkowej. Jednak po niecałym miesiącu dostała od funduszu list.

"W celu rejestracji przez ING OFE złożonego przez Panią oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejącą między Panią i Pani współmałżonkiem proszę o przesłanie do ING dokumentu regulującego Państwa stosunki majątkowe". Można przeczytać w liście podpisanym przez dyrektora ds. obsługi klientów funduszu.

- Nie miałam pojęcia co mam wysłać i dlaczego, zwłaszcza, że przecież małżonka nie posiadam - mówi Aga. Po telefonie do biura obsługi klienta dowiedziała się, że w związku z tym, że pracownica funduszu zaznaczyła jeden kwadrat, według funduszu pozostaje w stosunku małżeńskim z nieznanym (ani funduszowi, ani Alertowiczce, bo nieistniejącym) mężczyzną. Natomiast korekta tych danych wymaga wysłania do funduszu pisma.

- Według biura obsługi klienta nie da się poinformować o tym telefonicznie, ani mailem. Muszę napisać pismo, zapłacić za znaczek i kopertę, spędzić czas na wizytę na poczcie. To wszystko dlatego, że pracownik ich firmy popełnił błąd, a ja muszę im udowodnić, że nie jestem wielbłądem - mówi klientka funduszu.

Według Beaty Zduńczyk-Skup, rzeczniczki OFE ING, pismo jest niestety wymagane przez prawo. - Zgodnie z art. 83.1. ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zawierając umowę z otwartym funduszem, osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie do funduszu jest obowiązana złożyć pisemne oświadczenie o stosunkach majątkowych istniejących między nią a jej małżonkiem, a jeżeli między małżonkami nie istnieje wspólność ustawowa - udokumentować także sposób uregulowania tych stosunków. Powyższy obowiązek ciąży także na członku otwartego funduszu, który zawarł związek małżeński po zawarciu umowy z funduszem.. Klient podpisując umowę z OFE, potwierdza zgodność wszystkich zawartych w deklaracji - danych. W przypadku, gdy dane te nie są zgodne, dokonanie zmiany może odbyć się wyłącznie w drodze pisemnej - pisze rzecznik. Dodaje, że bardzo przepraszają Klientkę za błąd przedstawiciela.

- By uniknąć takich sytuacji w przyszłości, wysłaliśmy do naszych przedstawicieli informacje przypominającą zasady wypełniania deklaracji uczestnictwa w OFE - dodaje rzeczniczka.

- Jeśli muszę coś wysłać funduszowi pocztą, miło byłoby otrzymać chociaż zaadresowaną kopertę zwrotną - mówi niezadowolona Alertowiczka. - Tu nie chodzi o pieniądze, a o szacunek dla klienta - dodaje. Jak mówi, zastanawia się nad zmianą funduszu, który będzie dysponować jej pieniędzmi przez najbliższe 40 lat. Niestety, przez pierwsze dwa lata po podpisaniu umowy, za zmianę funduszu należy zapłacić.