Z tym dokumentem można zagłosować dwa razy! PKW - zmienimy wzór

Czytelnik Alert 24 zauważył, że gdyby druga tura wyborów prezydenckich nie odbyła się, z dokumentem pozwalającym na głosowanie w dowolnej komisji można byłoby zagłosować dwa razy w przyszłych wyborach prezydenckich - za 5 lat. Państwowa Komisja Wyborcza odpowiada - wystąpimy do ministra Spraw Wewnętrznych o zmianę wzoru.

- W urzędzie gminy mojego miasta wydaje się zaświadczenie o prawie do głosowania, dzięki któremu można oddać 2 głosy w wyborach prezydenckich - pisze na Alert24 Sylwester. Tłumaczy, że jest to możliwe, ponieważ na zaświadczeniu nie ma daty wyborów.

- Jeśli któryś z kandydatów wygrałby w pierwszej turze, to zostanie mi dokument upoważniający do zagłosowania za 5 lat, a więc wtedy będę mógł zagłosować dwa razy - tłumaczy Alertowicz. - Gdyby jednak do drugiej tury w tym roku doszło, to mogę nie głosować i przechować swój niedatowany urzędniczy świstek w szufladzie, aby za 5 lat zagłosować dwukrotnie - dodaje. Zastanawia się także, czy tak wyglądają dokumenty wystawiane w całej Polsce.

W piśmie, które otrzymaliśmy od Stefana Jaworskiego, przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, pisze on, że "wzór zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 72, poz. 849, z późn. zm.)". Dokument, który otrzymaliśmy, jest zgodny z tym wzorem. Przewodniczący PKW mówi jednak, że powinien mimo wszystko zawierać datę.

- W celu zapewnienia kontroli wydawania zaświadczeń oraz wykluczenia możliwości posłużenia się w następnych wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydawanymi obecnie zaświadczeniami nie zawierającymi daty, Państwowa Komisja Wyborcza wystąpi do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o dokonanie stosownej zmiany wzoru zaświadczenia - dodaje w piśmie przewodniczący PKW. Przypomina on także, że dwukrotne głosowanie stanowi przestępstwo.

Więcej o: