Raport UOKiK o transakcjach na odległość. Operatorzy komórkowi naginają prawo.

Dziś na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pojawił się raport dotyczący transakcji zawieranych na odległość. Dotyczy handlu internetowego, jak i zawierania na odległość (na przykład telefonicznie) kontraktów na dostarczanie usług telekomunikacyjnych. Urząd zbadał praktyki wszystkich operatorów sieci komórkowych. Do każdego z nich miał zastrzeżenia. Urząd opisał też w raporcie sprawy stron domeny.pl i pobieraczek.pl.

Umowa - zawieramy w momencie podpisania

UOKiK zwrócił operatorom uwagę na brak jawnej informacji o momencie zawarcia umowy. Każdy kontrakt z operatorem powinien być zawierany na piśmie, a momentem zawarcia jest moment podpisania dokumentu. Oferty składane telefonicznie przez telemarketerów, lub dostępne w sklepie internetowym należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy. Niektórzy z operatorów zakładali, że zawarcie kontraktu następuje w momencie zamówienia usługi. O podobnej sprawie Alert24 pisał . UOKiK zauważa, że co trzeci badany na ich zlecenie konsument zmienił umowę po rozmowie telefonicznej z konsultantem sieci telefonicznej.

Wątpliwości urzędników wzbudził fakt, ze jeden z operatorów nie zapewniał możliwości otrzymania umowy do zapoznania, oraz ewentualnego podpisania w innych terminie. Prezes urzędu wszczęła postępowanie mające wyjaśnić czy PTK Centertel nie naruszyło zbiorowych interesów konsumentów.

Mapa zasięgu - może mylić

UOKiK informuje, że mapy zasięgów umieszczane na stronach internetowych mogą być niedokładne - P4, operator sieci Play na mapie zawartej na stronie informował na jednej mapie o zasięgu sieci telefonicznej i internetu. Poszukując informacji o tylko jednej z usług, klient mógł otrzymać niedokładne informacje. P4 po upomnieniu przez Urząd zmieniło zasadę działania mapy zasięgu. Raport ostrzega, żeby dowiedzieć się bezpośrednio czy usługa działa w konkretnym miejscu.

W wypadku zawarcia na odległość, lub otrzymania pisemnego potwierdzenia o zmianie warunków umowy na odległość konsument zawsze może odstąpić od niej w ciągu 10 dni. PTK Centertel nie przyznawał prawa do odstąpienia od umowy w wypadku telefonicznej zmiany warunków umowy - argumentując to opinią, że podpisanie aneksu jest przedłużeniem poprzedniej umowy. W tej sprawie także rozpoczęto postępowanie.

Nieuczciwe praktyki w sieci - pobieraczek.pl i domeny.pl

Raport, jako przykład nieuczciwych praktyk rynkowych podaje przykład strony pobieraczek.pl, przypadek której opisywaliśmy . Serwis zachęcał do skorzystania ze swoich usług hasłem "10 dni pobierania za darmo", ale rejestracja na stronie była jednoznaczna z podpisaniem umowy na płatne korzystanie ze strony przez 12 miesięcy. Opłata była naliczana już pierwszego dnia. UOKiK stwierdził, że doszło do celowego wprowadzania w błąd klientów.

Domeny.pl, strona o której także pisaliśmy została podana jako przykład nieprawidłowości jeśli chodzi o regulamin. Chodzi o zawarty w regulaminie strony punkt "Domeny.pl sp. z o. o. zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie www.domeny.pl". Konsument musi zostać każdorazowo poinformowany o zmianie regulaminu.

Pełny tekst raportu znajduje się na stronie UOKiK . Zawiera także dużą część poradnikową.