Ulga na dzieci nie przepadnie

Dostaliśmy kilka sygnałów od zaniepokojonych czytelników, którzy boją się, że jeśli do 10 stycznia nie złożą specjalnego oświadczenia, nie będą mogli skorzystać w rozliczeniu podatkowym za 2007 rok z ulgi na dzieci. Uspokajamy, nawet jeśli nie zdążymy złożyć oświadczenia u pracodawcy, ulga nie przepada.

Czytelników zaniepokoił komunikat, który pojawił się na stronach internetowych Ministerstwa Finansów, w którym jest napisane, że "warunkiem uwzględnienia (...) ulgi przez płatnika w rozliczeniu rocznym za 2007 r. jest złożenie przez podatnika - w terminie do 10 stycznia 2008 r. - oświadczenia, w którym stwierdzi, że spełnia warunki uprawniające do skorzystania z ulgi; wskaże liczbę dzieci, na które przysługuje odliczenie oraz wskaże kwotę przysługującego odliczenia.

Chodzi o to, że pracownik, który chce, aby to zakład pracy rozliczył za niego podatek roczny, musi poinformować pracodawcę (płatnika), że chce skorzystać z ulgi na dzieci. Dotyczy to osób, które nie uzyskały w 2007 roku dochodów z innych źródeł i nie korzystają z innych ulg. Jeśli ktoś nie zdąży do 10 stycznia 2008 r. złożyć u pracodawcy odpowiedniego oświadczenia, będzie musiał rozliczyć się sam, ale ulga na pewno nie przepadnie.

Więcej o: