Urzędnicy zapomnieli o rozporządzeniu?

Osoby, które chcą zdobyć licencję zarządcy nieruchomości mają kłopot. 1 stycznia 2008 r. weszła w życie nowelizacja przepisów, która zniosła egzaminy konieczne do otrzymania licencji. Teraz jej nadawanie ma się odbywać po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną. Niestety, do dziś Ministerstwo Infrastruktury nie wydało odpowiedniego rozporządzenia, a to wstrzymało możliwość wydawania licencji.

- Opieszałość urzędników Ministerstwa Infrastruktury nie pozwala ludziom pracować na własny rachunek - mówi internautka, która poinformowała nas o zamieszaniu, jakie wywołała zmiana przepisów. -Ministerstwo nie jest przygotowane na przyjmowanie wniosków, ponieważ nie ma druków wnioskujących o wydanie licencji. Osoby po studiach, które nie mają licencji są skazane na pracę u kogoś, nie mogą otworzyć własnej działalności. Tym samym hermetyczne środowisko zarządców blokuje konkurencję już na starcie. To skandal - mówi internautka.

- Nie mamy niezbędnych informacji w sprawie wydawania licencji, ani kosztów, jakie będą musiały ponieść osoby starające się o nią, ponieważ nie otrzymaliśmy stosownego rozporządzenia z ministerstwa - mówi Jolanta Mieżejewska, pracownik Departamentu Nieruchomości przy Ministerstwie Infrastruktury. - Możliwe, że rozporządzenie zostanie wydane w połowie lutego - dodaje.

Osoby, które złożyły wnioski przed 2008 rokiem ubiegać się będą o licencję na starych warunkach.

- Będą musiały podejść do egzaminu, który składa się z części ustnej i pisemnej - mówi Anna Rzeźnicka, kierowniczka biura Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości.

Od stycznia 2008 r. nowelizacja przepisów zniosła obowiązek egzaminów. O licencję mogą się ubiegać osoby z wykształceniem wyższym, które ukończyły studia magisterskie bądź dwuletnie z zarządzania nieruchomościami oraz odbyły praktykę. Muszą złożyć komplet dokumentów do Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, która rozpatrzy ich wniosek. Pierwsze zebranie Komisji odbędzie się po ogłoszeniu stosownego rozporządzenia przez Ministerstwo Infrastruktury, czyli jak mówi urzędnicy najwcześniej w połowie lutego.

- Osoby chcące otrzymać licencję mogą składać stare wnioski bądź napisać na ich podstawie własne i złożyć komplet dokumentów - mówi Jolanta Mieżejewska. Jednak zostaną one rozpatrzone także dopiero po wydaniu przez ministerstwo odpowiedniego rozporządzenia.

Więcej o: