Rodzaje chmur

Na zdjęciach widzimy 3 rodzaje chmur: cirrusy, stratusy i cumulusy.

Istnieje kilkanaście rodzajów chmur, a dzielą się one na 4 główne typy: wysokie, średnie niskie i pionowe. Do wysokich należą cirrusy, do niskich stratusy a do pionowych cumulusy.