Niemcy. Coraz więcej przypadków przemocy wobec dzieci. "Drastyczny wzrost"

Zaniedbania, przemoc seksualna, psychiczna lub fizyczna - w ubiegłym roku niemieckie urzędy ds. młodzieży odnotowały ponad 62 tys. przypadków zagrożenia dobra dzieci.

W ubiegłym roku niemieckie urzędy ds. młodzieży (niem. Jugendamt) odnotowały drastyczny wzrost przypadków zagrożenia dobra dzieci. Według Federalnego Urzędu Statystycznego liczba dzieci zagrożonych przez zaniedbanie, przemoc psychiczną, fizyczną lub seksualną wyniosła w ubiegłym roku 62 300. Była tym samym o 4 proc. (około 2300 przypadków) wyższa niż w roku 2021.

Zobacz wideo Co robić, gdy jesteś świadkiem przemocy wobec dzieci?

Co drugie dziecko poniżej ośmiu lat

Około czworo z pięciorga dzieci dotkniętych przemocą miało mniej niż 14 lat, a co drugie nie miało jeszcze ośmiu lat. Do jedenastego roku życia bardziej narażeni na przemoc byli chłopcy, a od dwunastego roku życia – dziewczynki.

Jak wynika ze statystyk, najwięcej (42 proc.) nieletnich dotkniętych przemocą mieszka z rodzicem samotnie wychowującym dziecko lub z obojgiem rodziców (38 proc.). Z kolei 10 proc. mieszka z jednym rodzicem i jego nową partnerką lub partnerem, a kolejne 9 proc. – w domu dziecka, z krewnymi lub w innej konstelacji.

Prawie połowa chłopców i dziewcząt (47 proc.) w momencie stwierdzenia zagrożenia korzystała już z pomocy dla dzieci i młodzieży, czyli była w kontakcie z odpowiednimi instytucjami.

Pomoc w wychowaniu

W ubiegłym roku odnotowano również wzrost (o 2 proc.) zapotrzebowania na pomoc w wychowaniu dzieci i młodzieży. Zapewniono ją w około 68 900 przypadkach, w których nie stwierdzono zagrożenia dla dobra dziecka.

Niemieckie Jugendamty zbadały łącznie 203 700 spraw, w których istniało podejrzenie o zagrożeniu nieletnich (wzrost o 3 proc.).

Silny wzrost w latach 2017-2020

Również w dłuższej perspektywie odnotowano wzrost zagrożenia dzieci i młodzieży. I tak w latach 2012-2022 nastąpił wzrost o około 24 000 przypadków (63 proc.). Liczba przypadków najbardziej wzrosła w latach 2017- 2020 (o 9-10 proc. rocznie). Z kolei w roku 2021 (drugim roku pandemii koronawirusa) liczba ta nieznacznie spadła – o 1 proc.

Liczba tak zwanych ukrytych przypadków, w których istnieje poważne podejrzenie, ale nie można go jednoznacznie potwierdzić, spadła w 2022 roku o 2 proc. do 28 900. Jednocześnie jednak aż o 10 proc. (do 33 400) wzrosła liczba przypadków, w których istniało wyraźne zagrożenie dla dobra dziecka.

Artykuł pochodzi z serwisu Deutsche Welle

 
Więcej o: