Co 40 sekund ktoś na świecie odbiera sobie życie. To druga przyczyna zgonów wśród młodych

Samobójstwo to jedna z najczęstszych przyczyn zgonów pomimo wdrażania programów prewencyjnych w różnych krajach. Co 40 sekund jeden człowiek na świecie odbiera sobie życie. Rocznie to 800 aż tysięcy. 10 września obchodzony jest Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom z tej okazji raport i statystyki zaprezentowała Światowa Organizacja Zdrowia.
Zobacz wideo

Jak wynika z raportu WHO, co roku na całym świecie samobójstwo popełnia 800 tys. osób. Co 40 sekund życie odbiera sobie jeden człowiek. Samobójstwa młodych (15-29 lat) są prawdziwą plagą: to druga najczęstsza przyczyna śmierci zaraz po wypadkach drogowych. Najwięcej osób odbiera sobie życie przez powieszenie się, otrucie oraz zastrzelenie. 

Zapobieganie samobójstwom należy do najważniejszych celów działania Światowej Organizacji Zdrowia. Co prawda liczba państw, które uruchomiły u siebie odpowiednie programy wzrosła w ciągu ostatnich pięciu lat do 38, ale jak wynika z raportu - w większości państw wciąż ich brakuje.

"Samobójstw można uniknąć. Wzywamy wszystkie kraje, by włączyły do swych narodowych programów ochrony zdrowia i programów oświatowych wypróbowanych w praktyce strategii zapobiegania samobójstwom" - zaapelował dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Do wspomnianych przez niego strategii działania należy utrudnienie dostępu do środków chemicznych, przy pomocy których wiele osób odbiera sobie życie. Ważne jest także poinformowanie młodych ludzi o skutecznych sposobach walki ze stresem oraz zauważenie w porę ludzi mających myśli samobójcze i roztoczenie nad nimi długofalowej opieki.

Jak Niemcy walczą z plagą samobójstw

Z okazji Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom planuje się w Niemczech wiele imprez o różnym charakterze. Najważniejszą z nich będzie msza ekumeniczna w intencji ofiar samobójczej śmierci w Kościele Pamięci Cesarza Wilhelma w Berlinie.

Niemiecki program zapobiegania samobójstwom nosi nazwę NaSpro. Na uwagę zasługuje fakt, że na jedno skuteczne samobójstwo przypada aż 20 prób jego popełnienia, co wskazuje, jak istotne jest rozwijanie programów prewencyjnych.

Jak wynika z ostatnich danych Federalnego Urzędu Statystycznego w Wiesbaden, w roku 2017 samobójstwo popełniło 9241 osób. Aż trzy czwarte z nich stanowili mężczyźni. Co prawda liczba samobójstw w Niemczech zmalała przez trzy kolejne lata i różni się wyraźnie na korzyść od najwyższej w roku 1981, w którym wynosiła 18 825, ale wciąż jest za wysoka.

Rzeczniczka programu zapobiegania samobójstwom NaSpro, Hannah Mueller-Pein, zwraca uwagę, że liczba samobójstw w kraju znacznie przewyższa liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych (3180), zabójstw (731) i śmierci wskutek przedawkowania narkotyków (1272). Powyższe dane odnoszą się do roku 2017.

 

Samobójstwa często popełniane są pod wpływem impulsu

Hannah Mueller-Pein powiedziała, że nie można podać jednej, decydującej przyczyny zmniejszającej się liczby samobójstw w Niemczech. Podobnie jak nie można stwierdzić jednoznacznie, czy ten trend utrzyma się w nadchodzących latach. Liczba ta zależy od ogólnej sytuacji demograficznej kraju, sytuacji na rynku pracy, sprawności działania systemu opieki zdrowotnej i podjętych przez niego działań zapobiegawczych.

Szefowa programu NaSpro, Barbara Schneider podkreśla, że decyzja o popełnieniu samobójstwa często zapada nagle, pod wpływem chwilowego impulsu. Przestrzegła jednocześnie przed bagatelizowaniem luźnych wypowiedzi typu „ja się chyba zabiję”. Ludzie, którzy mówią w ten sposób, często starają się zwrócić uwagę otoczenia na swoje problemy, z którymi sami nie potrafią sobie poradzić, szukają pomocy. Barbara Schneider, która jest profesorem psychiatrii w Kolonii, twierdzi, że potraktowanie poważnie takich uwag i nawiązanie rozmowy z ludźmi, którzy je wypowiadają, może stanowić dla nich nieocenioną pomoc.

Akcja niemieckiej Caritas na YouTube

Niemiecka Caritas uruchomiła na YouTube specjalny kanał informacyjny, mający służyć poradą ludziom noszącym się z zamiarem targnięcia się na życie. Jak podkreśla prezes Caritas, Peter Neher, "wielu młodych ludzi, którzy mają myśli samobójcze, nie może pokonać o własnych siłach bariery wstydu i udać się do poradni w pobliżu ich miejsca zamieszkania". Nowy kanał [U25] może ułatwić im nawiązanie kontaktu ze specjalistami, którzy udzielą im fachowej porady.

Potrzeba powołania takiego kanału, jako jednej z metod zapobiegania samobójstwom, nie budzi wątpliwości, ponieważ z danych statystycznych wynika, że samobójstwo jest najczęstszą przyczyną śmierci wśród osób w wieku od 10 do 25 lat.

Na [U25] można będzie znaleźć zarówno materiały informujące o terapii oferowanej osobom mającym myśli samobójcze, jak i filmy wyjaśniające powody, dla których ludzie decydują się targnąć na swoje życie i pokazujące im metody, dzięki którym będą mogli się od nich uwolnić. Zostaną w nich pokazani także ludzie, którym udało się wyjść z kryzysu i rozpocząć nowe życie, wolne od samobójczych zamiarów.

Skala samobójstw na świecie

W skali całego świata liczba samobójstw zmalała w latach 2010–2016 prawie o 10 proc. Jednak wzrost o 6 procent nastąpił w tym samym czasie w obu Amerykach. Na Sri Lance pomiędzy 2005 a 2015 rokiem ocalono 93 tysiące niedoszłych samobójców (spadek o 70 procent) wskutek wprowadzenia ograniczeń w dostępie do pestycydów (zatrucie nimi stanowi gwarancję skuteczności próby samobójczej w regionach, w których utrudniony jest dostęp do opieki medycznej). W Korei Płd. pomiędzy 2011 a 2013 liczba samobójstw spadła o połowę.

Raport WHO pokazuje także, że w krajach zamożnych odbiera sobie życie trzy razy więcej mężczyzn niż kobiet, podczas gdy w regionach o niskich i średnich dochodach wskaźniki dla obu płci są bardziej wyrównane.

Natomiast z danych Eurostatu (cyt. za politykazdrowotna.com) wynika, że ponad 56 tys. osób w UE popełniło samobójstwo w 2015 r. 77 proc. samobójstw dotyczyło mężczyzn. W liczbach bezwzględnych najwięcej samobójstw w 2015 r. odnotowały Niemcy (10,2 tys. zgonów) i Francja (9,2), a następnie Polska (5,4), Wielka Brytania (4,7), Włochy (4 tys.) i Hiszpania (3,6).

Jak sobie pomóc?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.
Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.

Źródło: Deutsche Welle

Więcej o: