Polacy szukający pracy za granicą nieświadomi zagrożeń

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez TNS OBOP, aż 99 proc. Polaków zdecydowałoby się na wyjazd do pracy za granicą bez znajomości języka. Z pośród badanych tylko co trzeci osoba upewniłaby się czy firma w której ma pracować istnieje naprawdę.

Polacy są nieświadomi zagrożeń jakie czyhają na nich za granicami kraju. Osoby, które zdecydowały się na wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy nie mają pojęcia o środkach bezpieczeństwa jakie powinni powziąć. - Fakt, że tylko 1 proc. badanych mówi o tym, że zabrałoby numery do konsulatu czy organizacji pozarządowych jest dość porażający - mówi zastępca dyrektora Departamentu Polityki Migracyjnej w MSWiA Piotr Miarecki.

Tylko 1 proc. zabrałoby z sobą numer do konsulatu

Z badań wynika, że Polacy są wyjątkowo beztroscy i mimo że aż 65 proc. z nich słyszało o zjawisku handlu ludźmi to tylko 18 proc. zabrałoby ze sobą wystarczającą kwotę pieniędzy, żeby móc wrócić do Polski. Natomiast o podaniu adresu miejsca swojego pobytu rodzinie pomyślałoby jeszcze mniej, bo tylko 14 proc. Polaków.

Zdaniem ekspertów osoby wyjeżdżające za granice w celach zarobkowych powinny wykonać kilka czynności, które zminimalizują ryzyko zostania ofiarą handlu ludźmi. - Należy spisać telefony do konsulatu. W domu zostawić kserokopie pierwszej strony paszportu i dowodu. Umówić się z rodziną na hasło, które zaalarmuje najbliższych o tym ze cos złego się dzieje. Często zdarza się tak, że oprawcy pozwalają dzwonić, ale są to najczęściej rozmowy kontrolowane - mówi Stana Buchowska z fundacji La Strada.

W serwisie policyjni.pl także: 18-letnie bmw pędziło 225 km/h

Więcej o: