"Przed Tesco podszedł i zapytał, czy nie mam 10gr, bo na chleb zbiera". - brzmi znajomo? A finał tej historii zaskakująco wzrusza.