O 500 zł na dziecko możesz wystąpić już dziś. Wiemy, kto pierwszy dostanie te pieniądze

1 kwietnia ruszył program Rodzina 500+, czyli wypłata 500 zł na dziecko. Czy musisz spieszyć się ze złożeniem wniosku i czy dostaniesz pieniądze - wyjaśniamy.

1. Czy 500 zł to będzie brutto czy netto?

500 złotych na dziecko to kwota na rękę - rodzice nie będą musieli zapłacić żadnego podatku. Te 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do pieniędzy z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego czy dodatków mieszkaniowych.

2. Kto dostanie 500 zł?

Rodzice, którzy mają dwoje i więcej dzieci - dostaną 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez względu na to, jakie mają dochody. I będą je dostawać aż do ukończenia przez każde z tych dzieci 18 lat.

Rodzice, którzy mają dwoje i więcej dzieci, dostaną 500 zł miesięcznie także na pierwsze dziecko (do ukończenia przez nie 18 lat), jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł miesięcznie (gdy dziecko jest niepełnosprawne - 1200 zł).

Rodzice, którzy mają jedno dziecko, a ich dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł miesięcznie (gdy dziecko jest niepełnosprawne - 1200 zł) - do chwili, gdy dziecko skończy 18 lat.

3. Jak oblicza się dochód na osobę w rodzinie?

Jeśli wniosek zostanie złożony między 1 kwietnia 2016 a 30 września 2017 roku, przy ustalaniu, czy należy się 500 zł, sprawdza się dochód uzyskany w roku kalendarzowym 2014. Najlepiej zwrócić się w tej sprawie do gminy, ośrodka pomocy społecznej w swoim miejscu zamieszkania, który ustali wysokość naszego dochodu na członka w rodzinie.

Uwaga: Do wniosku nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń o dochodach. Wystarczy wypełnić oświadczenie, które jest częścią wniosku o 500 zł.

Wniosek o 500 zł możesz pobrać tutaj >>>

4. Skąd wziąć wniosek i gdzie go złożyć?

Można go otrzymać w urzędzie gminy, miasta, ośrodku pomocy społecznej lub pobrać go z internetu. Można złożyć go osobiście w punkcie wyznaczonym przez gminę (w urzędzie gminy, ośrodku pomocy społecznej), drogą pocztową albo przez internet - na portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP albo za pośrednictwem stron banków. Do programu przystąpiły m.in. banki: PKO BP, Inteligo, Bank Pekao S.A., Bank Zachodni WBK, mBank, ING Bank Śląski, Bank Millenium, Alior Bank.

Jak wypełnić wniosek o 500 zł na dziecko? >>>

Uwaga: Bez względu na liczbę dzieci, rodzice składają tylko jeden wniosek. Za pobranie i wysłanie wniosku nie ma żadnych opłat.

5. Czy rodzice muszą być małżeństwem?

Nie. Pieniądze otrzymają rodzice w związku małżeńskim lub w nieformalnym związku, samotna matka lub ojciec. Jeśli rodzice się rozwiedli, pieniądze otrzyma ten z nich, który na co dzień opiekuje się dzieckiem. Dzieci adoptowane traktowane są tak samo jak dzieci biologiczne.

6. Kiedy złożyć wniosek?

Jeśli złożysz wniosek przed 1 lipca, otrzymasz wyrównanie od 1 kwietnia - za kwiecień, maj i czerwiec. Gmina będzie miała maksimum 3 miesiące na jego rozpatrzenie i wypłacenie pieniędzy. Przedstawiciele Ministerstwa Rodziny twierdzą, że pierwsze wypłaty 500 zł zaczną się w maju.

W pierwszej kolejności pieniądze mają dostać rodzice, którzy ubiegają się o 500 zł na drugie i kolejne dzieci, bo rozpatrzenie ich wniosków jest najprostsze dla urzędników.

Jeśli złożysz wniosek po 1 lipca, otrzymasz 500 zł dopiero od tego miesiąca, w którym ten wniosek zostanie złożony.

7. Jak będą wypłacane pieniądze?

To zależy od tego, jaki wybierzesz sposób wypłaty: przelewem na konto, przekazem pocztowym lub gotówką w kasie urzędu miasta (gminy) lub w ośrodku pomocy społecznej.

Jak dostać na dziecko 1500 zł zamiast 500 zł?>>>