Firmy ochroniarskie "za" wprowadzeniem nowej stawki minimalnej. Ale dopiero od 2017 roku

.
[SZYBKI NEWS] Podwyższenie godzinowej stawki minimalnej do 12 zł brutto zapowiedziała w expose Beata Szydło. Prace nad odpowiednią ustawą mają się zakończyć w II kwartale tego roku. Zmiany popiera branża ochroniarska - jej zdaniem "ucywilizuje to pozycję pracownika". Właściciele firm chcą jednak, by nowe przepisy obowiązywały dopiero od początku 2017 roku.

Dowiedz się więcej:

Polska Izba Ochrony, największa organizacja zrzeszającą przedsiębiorstwa tej branży, wysłała już odpowiedni list do resortu pracy. Zarząd Izby podkreśla w nim, że przedsiębiorcy należący do PIO (ok. 150 firm zatrudniających ponad 100 tys. pracowników) nie są przeciwni wprowadzeniu nowej stawki, ale potrzebują czasu na dostosowanie się do zmian.

Według PIO budżety klientów firm ochroniarskich "są już na ten rok poplanowane", więc renegocjacja zawartych kontraktów może być bardzo trudna. To mogłoby się przełożyć na ograniczanie zakresu usług, a w konsekwencji zwolnienia pracowników.

Branża ochroniarska przypomina też, że dotknęły ją już także wprowadzone od 1 stycznia 2016 r. przepisy o tzw. ozusowaniu umów zleceń, co "spowodowało wzrost kosztów pracy aż o 28 procent".

Ile wynosi kapitał sektora ochroniarskiego?

Według analizy Deloitte z jesieni 2015 r. kapitał całkowity sektora usług ochrony osób i mienia w Polsce wyniósł w 2014 roku około 7,8 mld zł. Wartość ta, poza ochroną fizyczną, która stanowi 80 proc. rynku, obejmuje także usługi monitoringu oraz obsługę gotówki. Zdaniem tej firmy doradczej, do 2019 roku przewidywany jest wzrost rynku ochrony średnio o 5,3 proc. rocznie.