Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Obecni polscy europosłowie [LISTA]

W kończącej się obecnie kadencji Parlamentu Europejskiego Polska miała 51 europosłów. Najliczniej reprezentowane partie to Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość.
Zobacz wideo

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku Polacy wybrali 51 europosłów. Przedstawiamy listę  obecnych europosłów (w nawiasach przynależność danego parlamentarzysty do partii w Polsce).

Polscy europosłowie - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

 • Janusz Lewandowski (PO)
 • Jarosław Wałęsa (PO)
 • Tadeusz Zwiefka (PO)
 • Barbara Kudrycka (PO)
 • Michał Boni (PO)
 • Danuta Hübner (PO)
 • Jarosław Kalinowski (PO)
 • Julia Pitera (PO)
 • Andrzej Grzyb (PSL)
 • Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PO)
 • Adam Szejnfeld (PO)
 • Krzysztof Hetman (PSL)
 • Elżbieta Łukacijewska (PO)
 • Czesław Siekierski (PSL)
 • Róża Thun (PO)
 • Bogusław Sonik (PO)
 • Jerzy Buzek (PO)
 • Jan Olbrycht (PO)
 • Marek Plura (PO)
 • Danuta Jazłowiecka (PO)
 • Bogdan Zdrojewski (PO)
 • Dariusz Rosati (PO)
 • Jacek Saryusz-Wolski (niezrzeszony)

Polscy europosłowie - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

 • Anna Fotyga (PiS)
 • Kosma Złotowski (PiS)
 • Karol Karski (PiS)
 • Marek Jurek (Prawica RP)
 • Zdzisław Krasnodębski (PiS)
 • Zbigniew Kuźmiuk (PiS)
 • Urszula Krupa (niezależna)
 • Ryszard Czarnecki (PiS)
 • Mirosław Piotrowski (PiS)
 • Stanisław Ożóg (PiS)
 • Tomasz Poręba (PiS)
 • Edward Czesak (PiS)
 • Beata Gosiewska (PiS)
 • Ryszard Legutko (PiS)
 • Bolesław Piecha (PiS)
 • Jadwiga Wiśniewska (PiS)
 • Sławomir Kłosowski (PiS)
 • Kazimierz Michał Ujazdowski (niezrzeszony)
 • Czesław Hoc (PiS)

Polscy europosłowie - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów

 • Janusz Zemke (SLD)
 • Krystyna Łybacka (SLD)
 • Adam Gierek (Unia Pracy)
 • Lidia Geringer de Oedenberg (SLD)
 • Bogusław Liberadzki (SLD)

Polscy europosłowie - Europa Narodów i Wolności

 • Stanisław Żółtek (KNP)
 • Michał Marusik (KNP)

Polscy europosłowie - Grupa Europy Wolności i Demokracji Bezpośredniej

 • Robert Iwaszkiewicz (KNP)

Polscy europosłowie - niezrzeszeni we frakcjach PE

 • Dobromir Sośnierz (Wolność)
Więcej o: