Oto 15 najbardziej stresujących sytuacji, jakie mogą spotkać człowieka. Sprawdź, jak na ciebie wpływają [INFOGRAFIKI]

Jakie rzeczy najbardziej nas stresują? Porównanie różnych zdarzeń pokazuje, jak świat odbierają dorośli, a jak dzieci.

Stres jest stałym elementem życia, ale są pewne sytuacje, które mają na nas szczególny wpływ. By ocenić ich znaczenie i zagrożenie, jakie stwarzają, opracowano specjalną skalę zawierającą 43 zdarzenia, które wywołują najsilniejszy stres. Autorami badania są Thomas Holmes i Richard Rahe, psychiatrzy. 

Według ich teorii na nasze życie wpływają stresory - wydarzenia, które generują określony poziom stresu wymagający od człowieka różnego wysiłku i zaangażowania. Zdaniem Holmesa i Rahe'go wpływ stresorów sumuje się - jeśli w ciągu roku zbierze się zbyt wiele stresujących czynników, to znacząco rośnie ryzyko zapadnięcia na wiele chorób. 

Oto najbardziej stresujące zdarzenia, jakie mogą spotkać dorosłego człowieka:

Inaczej wygląda lista w przypadku dzieci - tu również na szczycie jest śmierć, ale dalej pojawiają się bardziej zaskakujące czynniki. 

Jak ocenić, na ile stres może wpłynąć na nasze zdrowie? Holmes i Rahe stwierdzili, że najlepiej zsumować poziomy stresu wywołane przez różne stresory. Jeśli chcesz spróbować, weź długopis i kartkę. Przejrzyj listę 43 najsilniejszych stresorów. Zaznacz te, które miały miejsce w twoim życiu w ciągu ostatniego roku. Wynotuj wartości, które są im przypisane. I zsumuj je. 

Jeśli twój wynik przekracza 300, to istnieje duża szansa zachorowania w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. 

Jeśli wynik mieści się w zakresie 150-299, masz średnio podwyższone ryzyko zachorowania. 

Przy wartości poniżej 150 ryzyko zachorowania na chorobę wywołaną stresem jest niewielkie. 

A oto lista stresorów i odpowiadających im wartości stresu w skali Holmes'a i Rahe'go:

 1. śmierć małżonka 100
 2. rozwód 73
 3. separacja małżeństwa 65
 4. wyrok więzienia 63
 5. śmierć bliskiego członka rodziny 63
 6. własna choroba 53
 7. małżeństwo 50
 8. zwolnienie z pracy 47
 9. ugoda małżeńska 45
 10. emerytura 45
 11. zmiana stanu zdrowia członka rodziny 44
 12. ciąża 40
 13. problemy seksualne 39
 14. nowy członek rodziny 39
 15. zmiany w prowadzonym biznesie 39
 16. zmiana sytuacji finansowej 38
 17. śmierć bliskiego przyjaciela 37
 18. zmiana stanowiska pracy 36
 19. częstsze kłótnie małżeńskie 35
 20. duże zadłużenie 32
 21. konieczność zwrotu dużego długu 30
 22. zmiana obowiązków w pracy 29
 23. dziecko opuszcza dom 29
 24. spory z krewnymi małżonka 29
 25. bardzo intensywna praca nad zadaniem 28
 26. małżonek kończy lub zaczyna pracę 26
 27. rozpoczęcie lub zakończenie szkoły 26
 28. zmiana warunków życiowych 25
 29. zmiana przyzwyczajeń 24
 30. kłopoty z przełożonym 23
 31. zmiana godzin lub warunków pracy 20
 32. zmiana miejsca zamieszkania 20
 33. zmiana szkoły 20
 34. zmiana sposobu wypoczywania 19
 35. zmiana praktyk religijnych 19
 36. zmiana aktywności towarzyskiej 18
 37. niewielka pożyczka czy kredyt 17
 38. zmiana przyzwyczajeń snu 16
 39. zmiana częstości spotkań z rodziną 15
 40. zmiana nawyków jedzenia 15
 41. wakacje 13
 42. ważniejsze święta 12
 43. niewielki konflikt z prawem 11

Trzeba pamiętać, że powyższa skala ma charakter orientacyjny, a ludzie bardzo różnią się reakcjami na stres.