109 noblistów wzywa Greenpeace, by przestał zwalczać GMO

List laureatów nagrody Nobla ma sprawić, by Greenpeace zaprzestał kampanii przeciwko tzw. złotemu ryżowi, który może ocalić każdego roku życie kilkuset tysięcy dzieci.

Ponad 100  noblistów podpisało się pod listem, który został skierowany do Greenpeace’u i związanych z nim organizacji. Naukowcy wzywają do zaprzestania działań, które nie tylko są niezgodne z wiedzą naukową, ale też bardzo poważnie szkodzą najbiedniejszym ludziom. 

Jak wielu ubogich ludzi musi jeszcze umrzeć, zanim uznamy, że to zbrodnia przeciwko ludzkości?

To pytanie pada na końcu listu i dotyczy przede wszystkim „złotego ryżu”. To specjalna odmiana tej rośliny, która w wyniku modyfikacji genetycznej wytwarza ß-karoten. W organizmie człowieka przekształca się on w witaminę A. Tymczasem to niedobór tej właśnie witaminy odpowiedzialny jest za 1-2 milionów zgonów i 500 000 przypadków trwałej ślepoty. Dotyczy to przede wszystkim krajów, w których ryż stanowi podstawę diety. Dlatego jeszcze w latach 90. rozpoczęto prace nad wprowadzeniem do genomu ryżu takiej zmiany, która pozwoliłaby mu produkować ß-karoten.

Mimo sukcesu i faktu, że złoty ryż nie jest projektem niekomercyjnym, roślina nie została wprowadzona do powszechnej uprawy. Winny temu jest przede wszystkim Greenpeace, który prowadzi kampanię mającą na celu zablokowanie upraw złotego ryżu i robi to bardzo skutecznie.

Choć wydaje się do dziwne i pozbawione sensu, to z punktu widzenia tej organizacji złoty ryż faktycznie może być niebezpieczny. Ale nie dla ludzi czy środowiska, a dla celów Greenpeace’u. Mógłby bowiem przekonać ludzi na całym świecie, że GMO czyli modyfikowane genetycznie organizmy nie tylko nie są złem wcielonym, ale mogą ratować życie.

Jednocześnie brak naukowych dowodów na to, by GMO było niebezpieczne dla zdrowia ludzi lub zwierząt. Co więcej według badań uprawy roślin genetycznie modyfikowanych są korzystne dla środowiska, bo ograniczają użycie pestycydów.

W liście czytamy m.in.:

Nawołujemy Greenpeace i wspierających go do powtórnego zbadania doświadczeń rolników oraz konsumentów dotyczących upraw i żywności udoskonalanej dzięki biotechnologii, uznania odkryć uznanych organizacji naukowych i organów regulacyjnych oraz porzucenia kampanii skierowanej przeciwko GMO a szczególnie złotemu ryżowi.