Paracetamol obniża poziom empatii i współczucia

Jeden z najpopularniejszych leków przeciwbólowych okazuje się osłabiać działanie empatii i współczucia.

 Na ból głowy, zęba, stawów i mięśni - paracetamol stał się jednym z najczęściej zażywanych przez Polaków leków. Najnowsze badanie pokazuje jednak, że może on mieć inne, zaskakujące efekty - ludzie znajdujący się pod działaniem paracetamolu są mniej skłonni do okazywania współczucia innym.

Zbadano grupę niemal 200 studentów, którzy oceniali poziom współczucia, jakie odczuwali wobec ludzi cierpiących ból. Przeprowadzono dwa rodzaje eksperymentów. W pierwszym badanym czytano fragmenty historii zawierających opisy cierpienia i proszono o ocenę tego, jak silnie odczuwali oni współczucie. 

W drugiej części badani obserwowali sytuację, w której poznana przez nich przed chwilą osoba narażana jest na nieprzyjemny hałas lub stawiana w sytuacji, której czuła się głupio i źle. Tu również badano poziom odczuwania współczucia. 

Okazało się, że ci, którzy zażywali kilkadziesiąt minut wcześniej 1000 mg paracetamolu słabiej odczuwali współczucie wobec cierpiących. W badaniu zastosowano podwójnie ślepą próbę i brano pod uwagę efekt placebo.

Badacze nie znają dokładnego mechanizmu działania „antyempatycznego”, ale mają ciekawe podejrzenia. Otóż badania obrazujące funkcjonowanie mózgu pokazały, że fizyczne odczuwanie bólu angażuje podobne obszary, jak jego obserwowanie. Możliwe jest więc, że paracetamol, który wpływa na szlaki metaboliczne działające w korze mózgowej, zakłóca również mechanizm „łączenia się w bólu”.