Pierwsze takie odkrycie - gorylice na wolności uprawiają homoseksualny seks

Samice goryli uprawiają różne formy homoseksualnych stosunków seksualnych - to kolejna grupa człowiekowatych, u których stwierdzono takie zachowania

Homoseksualne zachowania wśród zwierząt spotyka się często, nigdy dotąd nie obserwowano ich jednak u goryli. Ostatnio ukazała się praca, w której australijski badacz, prof. Cyril Grueter z University of Western Australia opisuje grupę 22 goryli górskich z Rwandy, wśród których aż 18 samic uprawiało różne formy homoseksualnego seksu.

Jak opisuje autor badania, obserwowano różne formy zbliżeń - ocieranie się genitaliami w różnych pozycjach czy symulowanie heteroseksualnego stosunku seksualnego. Badacze przyjęli kilka hipotez, które mogły wyjaśniać takie zachowania. Rozważano, czy nie chodzi o wyrażanie dominacji i ustalanie pozycji w stadzie, wzmacniania więzi społecznych lub godzenie się po walce.

Jednak obserwacje nie potwierdziły żadnej z tych wersji. Jak mówi autor badania:

Zatem rozważyliśmy bardziej prozaiczne wyjaśnienie - homoseksualne zachowania mogą być po prostu odbiciem wzmożonego podniecenia. Potwierdzać to może obserwacja, że homoseksualne zachowania były częstsze u tych gorylic, które były też zaangażowane w heteroseksualną kopulację.

Badacze zauważyli, że homoseksualne akty następowały często po tym, jak samica była odrzucana przez samca. Mogą więc być sposobem na rozładowanie napięcia seksualnego.

Co ważne takie zachowania nie wynikały z nienaturalnego przymusu - na przykład braku samców. Obserwacje prowadzone były u stada żyjącego na wolności, w łańcuchu gór Wirunga na wschodzie Afryki.

Od dawna znane są rozwinięte zachowania seksualne u szympansów bonowo (karłowatych), gdzie stosunki homoseksualne nie są niczym niezwykłym. Po raz pierwszy jednak zaobserwowano również podobne zwyczaje u goryli, co pokazuje, że mogą być one obecne również u innych człowiekowatych.