Rok 2016 jest najcieplejszym, odkąd notujemy pomiary. Czy mamy twarde dowody na globalne ocieplenie?

Styczeń, luty, marzec - kolejne miesiące 2016 roku okazują się być najcieplejszymi od czasu, kiedy zaczęliśmy prowadzić pomiary. To efekt postępującego globalnego ocieplenia, które przekroczyło właśnie kolejny próg. Czy mamy pewność, że to faktycznie wynik globalnych zmian klimatu - wyjaśniamy

Czy mamy pewność, że globalne ocieplenie ma faktycznie miejsce?

Tak, dziś naukowcy nie mają już wątpliwości, że klimat Ziemi się ogrzewa. Świadczy o tym stale rosnąca temperatura powietrza i wody, rosnący poziom morza, wilgotność powietrza. Jednocześnie coraz szybciej topnieją lodowce i lądolody, maleje powierzchnia pokrywy śnieżnej.

Jednocześnie pojawia się coraz więcej zjawisk, które potwierdzają globalne ocieplenie - rośnie zakwaszenie oceanów, przesuwają się obszary występowania roślin i zwierząt, częstsze są ekstremalne zjawiska pogodowe: upały, wichury, mrozy, śnieżyce.

Czy globalne ocieplenie jest zjawiskiem naturalnym, czy wywołał je człowiek?

Wiemy, że największy wpływ na ocieplanie klimatu ma dwutlenek węgla. Jesteśmy też w stanie stwierdzić, czy jego obecność jest efektem zwykłych procesów geologicznych i biologicznych, czy spalania przez ludzi paliw kopalnych. Węgiel z paliw kopalnych zawiera więcej izotopu 12C i właśnie tego izotopu przybywa w atmosferze.

Ścisły związek widać też, kiedy porówna się ilość dwutlenku węgla emitowanego przez ludzi z ilością tego gazu w atmosferze:

Ilość CO2 w atmosferze (zielona linia - Law Dome, Wschodnia Antarktyda i niebieska linia - Mauna Loa, Hawaje) i sumaryczna ludzka emisja CO2 w gigatonach (czerwona Linia - CDIAC).Ilość CO2 w atmosferze (zielona linia - Law Dome, Wschodnia Antarktyda i niebieska linia - Mauna Loa, Hawaje) i sumaryczna ludzka emisja CO2 w gigatonach (czerwona Linia - CDIAC). Rys. Skeptical Science, tłumaczenie Nauka o Klimacie

Czy naukowcy są zgodni w kwestii globalnego ocieplenia?

97 procent prac naukowych, które zajmują się ociepleniem klimatu stwierdza, że ma ono miejsce i przyczyną zmian jest działalność człowieka. Wszystkie liczące się organizacje naukowe, które zajmują badaniem klimatu oraz Akademie Nauk z 80 krajów zgadzają się z tym twierdzeniem.

Jednocześnie krążą po świecie dokumenty zaprzeczające ludzkiemu wpływowi na klimat, pod którymi rzekomo podpisują się tysiące naukowców (np. tzw. Petycja Oregońska). Okazuje się jednak, że podpisani pod nimi ludzie często nie są naukowcami, a same dokumenty są elementem działań lobbistycznych koncernów zajmujących się wydobyciem ropy.

Jakie praktycznie znaczenie może mieć dla nas globalne ocieplenie?

Choć średnie zmiany temperatur, jakie wywołuje globalne ocieplenie nie brzmią imponująco (0,8-2 st. Celsjusza), to w rzeczywistości bardzo poważnie zakłócają równowagę klimatu na świecie. Efekty już odczuwamy - zjawiska takie jak susza i upały w lecie 2015 roku, gwałtowne opady śniegu w USA i Kanadzie oraz niemal całkowity brak śniegu w Europie czy mocniejsze burze i wichury. Wszystko to efekty powiązane z ocieplaniem się klimatu.

Problemem jest też pustynnienie dużych obszarów dotąd zamieszkanych przez ludzi. Wymusza to na nich przenoszenie się na inne tereny, napędza migrację. Efektem zmian będzie też pojawianie się w Europie chorób, które dotychczas nie były znane tak daleko na północ - choćby malarii.

Wiele wątpliwości związanych z ociepleniem klimatu wyjaśnionych jest na stronie Nauka o klimacie