Sejm odrzucił weto Senatu. Chodzi o tzw. ustawę kompetencyjną i większą władzę prezydenta

Katarzyna Rochowicz
Sejm w środę odrzucił weto Senatu do ustawy kompetencyjnej. Określa ona współpracę polskich władz - prezydenta, rządu i parlamentu - w kontekście przewodniczenia przez Polskę pracom Rady Unii Europejskiej w 2025 roku.

Niezależny senator Krzysztof Kwiatkowski przekazał w ubiegłym tygodniu o planach Senatu ws. odrzucenia ustawy. - Ostateczna decyzja będzie na posiedzeniu plenarnym Senatu. Będę namawiał koleżanki i kolegów, by odrzucić ustawę w całości - mówił Kwiatkowski, cytowany przez "Dziennik Gazetę Prawną". Ostatecznie jednak w środę za odrzuceniem senackiego weta było 234 posłów, przeciw 207, a siedmiu posłów wstrzymało się od głosu.

Zobacz wideo Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą bezpłatne leki. "Następuje poszerzenie o miliony osób w skali kraju"

Ustawa kompetencyjna. Sejm odrzucił senackie weto

Nowelizację ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich przygotował prezydent Andrzej Duda.

Dokument określa między innymi zasady współpracy prezydenta, rządu i parlamentu w zakresie wyłaniania kandydatów na niektóre stanowiska w Unii Europejskiej. Zgodnie z ustawą, prezydent może opiniować stanowiska rządu w sprawie między innymi unijnych szczytów oraz wyrażać zgodę na wystawienie kandydatury na najważniejsze stanowiska w UE. Chodzi na przykład o kandydata na unijnego komisarza, członka Trybunału Obrachunkowego, sędziego oraz rzecznika Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Ustawa znacznie rozszerza prerogatywy prezydenta w kontekście polityki unijnej. Nowelizacja nakłada też na rząd obowiązek niezwłocznego przekazywania prezydentowi projektu stanowiska Polski na posiedzenia Rady Europejskiej lub międzynarodowe z udziałem Unii Europejskiej. Prezydent będzie mógł również przedstawić rządowi swoje stanowisko w sprawie tych dokumentów. Rząd został zobowiązany do ustalania w porozumieniu z prezydentem priorytetów sprawowania przez przedstawicieli Rady Ministrów prezydencji składów Rady. 

Więcej o: