Sondaż: Praworządność zagrożona, a Zbigniew Ziobro nie powinien łączyć dwóch funkcji

Ponad połowa badanych chce rozdzielenia funkcji sprawowanych obecnie przez Zbigniewa Ziobrę, a także uważa, że praworządność w Polsce jest zagrożona - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Panel Badawczy Ariadna na zlecenie Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

Jak informuje TVN, Panel Badawczy Ariadna na zlecenie Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" zapytał respondentów między innymi o praworządność w Polsce. W ocenie 64 proc.* odpowiadających jest ona zagrożona", w tym według 37 proc. "zdecydowanie", a zdaniem 28 proc. -"raczej". Inaczej uważa co piąty ankietowany. Odpowiedź "zdecydowanie nie" wybrało 12 proc., "raczej nie" 7 proc. Zdania w tej sprawie nie ma 16 proc.

Zobacz wideo Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą bezpłatne leki. "Następuje poszerzenie o miliony osób w skali kraju"

Sondaż dla "Iustitii": Sądy są bardziej upolitycznione za Ziobry niż za Budki

Prawie połowa (44 proc.) uczestników badania oceniła, że sądy są obecnie bardziej zależne od wpływów politycznych niż za kadencji poprzedniego ministra sprawiedliwości. 17 proc. respondentów ocenia skalę tych wpływów jako tak samo silne jak za kadencji poprzednika, a 12 proc. uważa, że obecnie sądy są mniej zależne niż wcześniej. Prawie co trzeci pytany wybrał odpowiedź "trudno powiedzieć". Przypomnijmy, przed Zbigniewem Zbiorą na czele resortu sprawiedliwości stał Borys Budka (niespełna sześć miesięcy w 2015 roku), a jeszcze wcześniej Cezary Grabarczyk.

Badanych zapytano także o to, jak ogólnie oceniają sądy powszechne (sądownictwo) w Polsce. Odpowiedź "zdecydowanie negatywnie" wybrało 26 proc. pytanych, a "raczej negatywnie" 34 proc. Pozytywną ocenę wystawiło łącznie 17 proc. uczestników, natomiast jedna czwarta nie miała zdania w tej sprawie.

Ankietowanych zapytano także o Trybunał Konstytucyjny i wpływy polityczne na tę instytucję. Zdaniem 37 proc. TK jest bardziej zależny od wpływów politycznych za obecnych rządów niż wcześniej. 11 proc. ankietowanych nie dostrzega różnicy, a kolejne 11 ocenia, że TK był bardziej zależny za poprzednich rządów niż obecnie. Jedynie 6 proc. uważa, że instytucja ta jest w pełni niezależna od władzy ustawodawczej w Polsce. Aż 34 proc. badanych wybrało odpowiedź: "trudno powiedzieć". 

Sondaż: 61 proc. badanych chce rozdzielenia funkcji, które obecnie sprawuje Zbigniew Ziobro

Ponad połowa osób, które wzięły udział w badaniu Ariadny, źle ocenia to, że "szef resortu sprawiedliwości sprawuje nadzór nad sądami w Polsce" - suma odpowiedzi "zdecydowanie negatywnie" i "raczej negatywnie" wyniosła 52 proc. Inaczej uważa 23 proc. osób, a jedna czwarta badanych wybrała odpowiedź "trudno powiedzieć". Z kolei 61 proc. ankietowanych chce rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w Polsce. Takiego rozwiązania nie popiera 16 proc., 23 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Badanie przeprowadzono w dniach 26-29 maja na ogólnopolskiej próbie losowo-kwotowej N=1075 dorosłych Polaków. Ankieterzy skorzystali z metody CAWI (wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW).

* "Iustitia" zaznaczyła, że odpowiedzi na poszczególne pytania mogą się sumować do 99 lub 101 proc. ze względu na zaokrąglenie wartości. 

Więcej o: