NFOŚiGW "wielokrotnie odmówił samorządowi pomocy w utylizacji składowiska". Grabiec pokazał dokument

Rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec udostępnił w sieci dokument, z którego wynika, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kilkakrotnie odmawiał prezydentowi Zielonej Góry pomocy w sfinansowaniu likwidacji magazynu odpadów.

"Rządowy NFOŚiGW wielokrotnie odmówił samorządowi pomocy w utylizacji składowiska w Zielonej Górze. W tym czasie ten sam fundusz znalazł ponad 40 mln dla 'dzieł' Tadeusza Rydzyka" - napisał na Twitterze rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec. Polityk udostępnił odpowiedź prezydenta Zielonej Góry na interpelację radnego miejskiego Jacka Legutowskiego z maja ubiegłego roku. 

Urząd miasta informuje w niej, że w październiku 2021 roku zostało wszczęte postępowanie przetargowe na likwidację magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie. Wpłynęły cztery oferty - najtańsza z nich na niemal 31 mln zł brutto, a najdroższa na ponad 44 mln zł brutto. 

Zobacz wideo Tusk ogłosił kolejny marsz w Warszawie: Zorganizujemy "marsz miliona serc"

"W budżecie Miasta Zielona Góra zarezerwowano kwotę 10 mln zł na usunięcie i utylizację odpadów, co jest kwotą niewystarczającą na zrealizowanie przedsięwzięcia. Ze względu na znaczne przekroczenie możliwości finansowych Miasta Zielona Góra, przeznaczonych na ten cel, postępowanie przetargowe zostało unieważnione" - czytamy. 

Wielokrotne prośby prezydenta do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zaznaczono przy tym, że prezydent Janusz Kubicki już od 2016 roku zwracał się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z prośbą o informacje dotyczące możliwości dofinansowania usunięcia odpadów. "W odpowiedzi NFOŚiGW w Warszawie informował, że nie posiada środków na dofinansowanie tego typu przedsięwzięć. Jednocześnie poinformował również, że Fundusz może udzielić pożyczki na preferencyjnych zasadach. Jednak umorzenie pożyczki było tylko dla Beneficjentów, którzy są w posiadaniu nieruchomości. Miasto nie spełniało tego kryterium" - wyjaśniono. 

Z pisma wynika dalej, że prezydent w 2021 roku dwukrotnie występował do NFOŚiGW z prośbą o "wskazanie możliwości bezzwrotnego dofinansowania na likwidację magazynu odpadów". 

"W odpowiedzi na pismo (...) NFOŚiGW poinformował, że realizuje program priorytetowy 2.8. Usuwanie porzuconych odpadów, w ramach którego finansowane mogą być przedsięwzięcia polegające na usunięciu i zagospodarowaniu niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów wraz z przeprowadzeniem remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów, jednak nabór wniosków zakończył się 18 grudnia 2020 r." - czytamy dalej. Fundusz wskazał jednocześnie, że ogłoszony będzie kolejny nabór.

"W związku z powyższym, pismem z 9 grudnia 2021 r. wystąpiłem ponownie o udzielenie wsparcia finansowego na likwidację magazynu odpadów niebezpiecznych. Pismem z 28 grudnia 2021 r. NFOŚiGW poinformował, że w dalszym ciągu trwają prace związane z ewaluacją w.w. programu priorytetowego, tak by nie stanowiąc zachęty do działań przestępczych, umożliwiał on skuteczną interwencję w sytuacjach szczególnie tego wymagających" - pisze dalej prezydent Kubicki.

Kolejne pisma, w kwietniu 2022 roku, prezydent miasta wysłał do Marszałka Województwa Lubuskiego, Ministra Klimatu, Wojewody Lubuskiego, Starosty Powiatu Zielonogórskiego oraz NFOŚiGW. Marszałek i wojewoda poinformowali, że nie dysponują środkami na ten cel. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił natomiast takiej samej odpowiedzi jak poprzednio.

Grabiec udostępnił też wpis dziennikarki Bianki Mikołajewskiej, która wymieniała wydatki rządu z rezerwy budżetowej. Przypomniała, że wydano m.in. prawie 30 mln zł na Centrum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, 20 mln zł na kampanie promujące działania rządu, 10,5 mln zł na Pantenon Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej, 10 mln zł na zakup sprzętu do realizacji plenerowych widowisk "Orzeł i Krzyż" i 8 mln zł na Park Pamięci budowany z inicjatywy Tadeusza Rydzyka. 

Więcej o: