Jest pisemne uzasadnienie Sądu Najwyższego ws. Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

Sąd Najwyższy opublikował pisemne uzasadnienie wyroku w sprawie m.in. Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika ułaskawionych przez prezydenta Andrzeja Dudę. SN uchylił decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie, który postanowił umorzyć postępowanie.

Jak pisaliśmy, 6 czerwca Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, na mocy którego sprawa m.inMariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika miała zostać umorzona. 3 lipca na stronie internetowej SN pojawiło się pisemne uzasadnienie tego orzeczenia. Sędziowie wyjaśnili powody swojej decyzji i podkreślili, że znaczenie rozpatrywanych przez nich kwestii "wykracza daleko poza interesy oskarżonych".

Zobacz wideo Ozdoba: Zatrzymanie reformy sądownictwa to jest wina weta, a nie ministra sprawiedliwości

Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Sąd Najwyższy: Orzeczenie TK nie wywołało żadnych skutków prawnych

W 2015 roku były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński oraz jego ówczesny zastępca Maciej Wąsik zostali skazani na trzy lata pozbawienia wolności m.in. za nadużycia władzy i nielegalne działania operacyjne CBA podczas tzw. afery gruntowej z 2007 r. Obaj politycy zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę, zanim w sprawie Kamińskiego i Wąsika zapadł prawomocny wyrok. Mając na uwadze decyzję prezydenta, w 2016 roku Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył sprawę Mariusz Kamińskiego i Macieja Wąsika. Ta decyzja zapoczątkowała spór kompetencyjny w odniesieniu do warunków stosowania prawa łaski.

Tuż przed wydaniem najnowszej decyzji Sądu Najwyższego dotyczącej Kamińskiego i Wąsika, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że prawo łaski jest wyłączną kompetencją prezydenta, wobec czego jego decyzja ma charakter ostateczny, a SN nie może jej kwestionować. 6 czerwca Sąd Najwyższy stwierdził natomiast, że orzeczenie TK ws. sporu kompetencyjnego "nie wywołało żadnych skutków prawnych", a SN miał możliwość rozpatrzenia tych kwestii.

SN podkreślił znaczenie sprawy Kamińskiego i Wąsika, którzy zostali ułaskawieni przez Andrzeja Dudę

Sąd Najwyższy podkreślił w swoim uzasadnieniu, że sprawa ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika jest ważna nie tylko w kontekście wyjaśnienia ewentualnych nieprawidłowości związanych z działaniami podejmowanymi przez obu polityków, ale ma także znaczenie o charakterze uniwersalnym.

"Sąd pierwszej instancji dopatrzył się w działaniach oskarżonych przekroczenia uprawnień, działania na szkodę interesu publicznego i prywatnego, a także realizacji znamion szeregu innych czynów zabronionych. Wydany przezeń wyrok nie doczekał się jednak weryfikacji merytorycznej w toku kontroli instancyjnej. Podkreślić trzeba, że weryfikacja taka była nie tylko wymagana prawem, ale i pożądana z perspektywy interesu publicznego. Znaczenie niniejszej sprawy wykracza daleko poza interesy oskarżonych oraz pokrzywdzonych. Rozstrzygnięcie jej co do istoty wymagało bowiem zdekodowania standardu działania organów ścigania w ramach stosowania kontroli operacyjnej i prowokacji" - czytamy w uzasadnieniu SN.

Więcej o: