Zapowiadany projekt ustawy Andrzeja Dudy trafił do Sejmu. Co zawiera?

Do Sejmu wpłynął prezydencki projekt ustawy, który ma określić ramy współpracy polskich władz - prezydenta, rządu i parlamentu - w kontekście przewodniczenia przez Polskę pracom Rady Unii Europejskiej w 2025 roku.
Zobacz wideo Śmiszek: Mamy w pałacu prezydenckim komedianta

Pełna treść ustawy dostępna jest na stronie Prezydenta pod tym linkiem.

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział inicjatywę ustawodawczą we wtorkowym orędziu. Jak podkreślał, bliska współpraca polskich władz jest konieczna, by zrealizować ambitne cele polskiej prezydencji we Wspólnocie. "Chciałbym, żeby ta inicjatywa udowodniła, że w sprawach najważniejszych dla Polski cała klasa polityczna może ze sobą zgodnie współpracować. To ważny sprawdzian wszystkich sił politycznych, które z nich chcą współpracy na rzecz realizacji naszych celów w Unii Europejskiej" - mówił prezydent i zaapelował, żeby parlament przyjął ustawę niezwłocznie.

Zapowiadany projekt ustawy Andrzeja Dudy trafił do Sejmu. Co zawiera?

W uzasadnieniu projektu czytamy, że dotyczy on "zagwarantowania rzeczywistego stosowania wyrażonej w art. 133 ust. 3 Konstytucji zasady współdziałania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z Prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem w obszarze polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie której znajdują się sprawy związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej".  Sama ustawa zawiera zapisy, które określają m.in. to, że Rada Ministrów będzie przedkładać prezydentowi kandydatury na członków Komisji Europejskiej czy innych europejskich organów. Projekt ustawy prezydenta Andrzeja Dudy skierowano do zaopiniowania do sejmowego Biura Legislacyjnego.

Nowe prawo ma określać też zasady współpracy prezydenta, rządu i parlamentu w zakresie wyłaniania kandydatów na niektóre stanowiska w Unii Europejskiej. Chodzi na przykład o kandydata na unijnego komisarza, członka Trybunału Obrachunkowego, sędziego oraz rzecznika Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W orędziu we wtorek Andrzej Duda przypomniał, jakie cele polskiej prezydencji postawił 1 maja szef rządu. Mateusz Morawiecki mówił w rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej o: pogłębieniu współpracy transatlantyckiej i wzmocnienie relacji między UE a Stanami Zjednoczonymi; dalszym rozszerzeniu UE o Ukrainę, Mołdawię i Bałkany Zachodnie, a w przyszłości także i inne kraje aspirujące do Wspólnoty oraz wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycznego Europy.

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu:

Więcej o: