Ruch Morawieckiego ws. patu w Trybunale Konstytucyjnym. Jeszcze dziś specjalny wniosek

Kancelaria premiera chce usprawnić działanie Trybunału Konstytucyjnego. Jak donosi Interia, jeszcze dziś premier ma złożyć wniosek o rozpatrzenie przez TK zagadnienia pełnego składu w tym sądzie.

Wniosek ma dotyczyć zbadania zgodności z Konstytucją ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. "W praktyce szef rządu chce sprawdzić zakres, w jakim ten przepis reguluje definicję pełnego składu w TK" - donosi Interia.

Jak ustalił portal, jeśli wniosek premiera zostałby przez TK rozpatrzony pozytywnie (do tego wystarczy pięciu sędziów) to Trybunał, jak sugeruje Morawiecki, wskazywałby, co to znaczy "pełny skład", czyli ilu sędziów powinno się w nim znaleźć. Z nieoficjalnych informacji z Kancelarii Premiera wynika, że w świetle nowych przepisów pełny skład będzie oznaczał ośmiu sędziów.

Zobacz wideo Klaudia Jachira prezentuje: 10 przykazań Trybunału Konstytucyjnego

Przypomnijmy, że dotychczas rządzący usiłowali zapanować nad konfliktem poprzez ustawę zmieniającą definicję pełnego składu organu - z 11. na 9 sędziów. Ustawa utknęła jednak w Sejmie.

Bunt w Trybunale Konstytucyjnym

W Trybunale Konstytucyjnym od miesięcy trwa spór o kadencję Julii Przyłębskiej jako prezeski TK, który uniemożliwiał w ostatnim czasie zebranie się Trybunału w pełnym składzie.

Sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest zdania, że kadencja Julii Przyłębskiej jako prezesa Trybunału Konstytucyjnego wygasła. Pozostałych ośmioro sędziów i sama Przyłębska kilkukrotnie wzywali już sędziów "buntowników" do podjęcia obowiązków służbowych.

Na początku maja podpisali apel otwarty, w którym podkreślają konieczność powrotu do udziału w wyznaczonych naradach. Czytamy również, że sześciu sędziów "przewlekle uniemożliwia Trybunałowi obowiązek orzekania w sprawach wymagających pełnego składu", a ich postawa naraża Trybunał, prezes oraz samych sędziów na "ciągłe szkalowanie przez niektóre media".

Apel jest skierowany do sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Zbigniewa Jędrzejewskiego, Mariusza Muszyńskiego, Jakuba Steliny, Wojciecha Sycha, Bogdana Święczkowskiego oraz Andrzeja Zielonackiego. W wezwaniu podkreślono, że "bezwzględne przestrzeganie prawa, wykonywanie wszystkich obowiązków nakładanych przez konstytucję i ustawy oraz wynikających ze składanego ślubowania sędziowskiego - w tym także respektowanie wszystkich uchwał i stanowisk organów TK, uczestniczenie we wszystkich naradach oraz rozprawach pełnego składu Trybunału oraz uczestniczenie we wszystkich Zgromadzeniach Ogólnych Sędziów TK - jest najbardziej elementarnym obowiązkiem prawnym i etycznym każdego sędziego Trybunału". 

Więcej o: