Zdjęć ze ślubowania Pawłowicz i Piotrowicza nie zobaczymy jeszcze przez lata. Sąd właśnie oddalił skargę

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że kancelaria Andrzeja Dudy nie musi udostępniać zdjęć ze ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza - dowiedział się portal Gazeta.pl. Fotografie do tej pory - z niejasnych powodów - nie ujrzały światła dziennego.

W listopadzie 2019 r. klub Prawa i Sprawiedliwości zgłosił do Trybunału Konstytucyjnego profesora nauk prawnych Jakuba Stelinę, a także swoich byłych posłów - Krystynę Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza. Piotrowicz w wyborach parlamentarnych przeprowadzonych miesiąc wcześniej nie dostał się do Sejmu (zdobył 10,2 tys. głosów), Pawłowicz w ogóle nie zdecydowała się na start.

Zobacz wideo Cymański o Piotrowiczu i Pawłowicz w TK (wypowiedź z grudnia 2019 r.)

Kandydatury zgłoszone przez PiS zostały przyjęte głosami parlamentarzystów tego ugrupowania. Krystynę Pawłowicz poparło 230 posłów, 213 było przeciwko. Za Stanisławem Piotrowiczem również zagłosowało 230 parlamentarzystów, 218 - "przeciw". 233 posłów poparło Jakuba Stelinę, 209 było przeciw, a ośmiu się wstrzymało.

5 grudnia 2019 r. na stronie Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy ukazał się jednozdaniowy komunikat o zaprzysiężeniu nowych sędziów TK. Nie opublikowano przy tym żadnych zdjęć ani materiału wideo z uroczystości. Nie była to stała praktyka - wcześniej kancelaria publikowała zdjęcia ze ślubowania TK Zbigniewa Jędrzejewskiego (kwiecień 2016 r.), Grzegorza Jędrejka (luty 2017 r.) i Jarosława Wyrembaka (styczeń 2018 r.).

Portal Gazeta.pl zwrócił się wówczas do Kancelarii Prezydenta z wnioskiem o udostępnienie zdjęć z zaprzysiężenia Krystyny Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza i Jakuba Steliny, powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej. Jak informowaliśmy w lutym 2020 r., kancelaria Andrzeja Dudy odmówiła nam, wskazując m.in., że "wykonane podczas uroczystości zdjęcia mają charakter pomocniczy, służą jedynie do celów wewnętrznych, pozbawione są waloru oficjalności (nie zostały wykonane w celu publikacji)".

Zdjęcia z zaprzysiężenia Pawłowicz i Piotrowicza. Jest wyrok NSA

Podobne wnioski składały też osoby prywatne. Jedna z nich, jak dowiedział się portal Gazeta.pl, po otrzymaniu odpowiedzi odmownej, zdecydowała się wystąpić na drogę sądową i złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ten w lipcu 2020 r. przyznał jednak rację Kancelarii Prezydenta RP i uznał, że "zdjęcia i nagrania nie stanowią informacji publicznej, poza przypadkami wskazanymi przepisem szczególnym". WSA uznał także, że fakt, iż zdjęcia i nagrania są finansowane ze środków publicznych, nie oznacza wcale obowiązku ich udostępniania.

Autor skargi nie odpuścił i w lutym 2021 r. skierował sprawę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Oczekiwała na rozpoznanie ponad dwa lata. Jak dowiedzieliśmy się, na posiedzeniu niejawnym 10 maja tego roku NSA skargę oddalił. "Na stronie internetowej Prezydenta RP został umieszczony stosowny komunikat dotyczący faktu i okoliczności zaprzysiężenia wskazanych przez wnioskodawcę osób na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, co wyczerpywało prawo do informacji publicznej w tym zakresie. Żadne przepisy nie nakładają na Kancelarię Prezydenta RP wymogu sporządzenia zdjęć i nagrań z zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego" - ocenił NSA w uzasadnieniu.

Po zakończeniu kadencji Andrzeja Dudy materiały dotyczące prezydentury trafią do Archiwum Prezydenta RP. Zgodę na korzystanie z materiałów archiwalnych wydaje każdorazowo szef prezydenckiej kancelarii. Oznacza to, że jeśli zdjęcia z zaprzysiężenia rzeczywiście trafią do tego archiwum i zgodę na dostęp do tych fotografii wyda potem szef kancelarii, będą dostępne najwcześniej w 2025 r., czyli po zakończeniu pełnienia urzędu przez Andrzeja Dudę.

Więcej o: