Trybunał Konstytucyjny ma zaplanowane dwie rozprawy ws. Sądu Najwyższego. Nie wiadomo, czy uda się zebrać pełny skład

Katarzyna Rochowicz
Na środę Trybunał Konstytucyjny ma zaplanowane dwie rozprawy ws. sporu kompetencyjnego pomiędzy Andrzejem Dudą a Sądem Najwyższym. Ma zająć się także nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. "GW" zauważa, że może powtórzyć się scenariusz sprzed trzech tygodni, kiedy nie udało się zebrać pełnego składu TK.
Zobacz wideo Borys Budka gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl

Trybunał Konstytucyjny zaplanował na środę 31 maja dwie rozprawy. Pierwsza według planu powinna rozpocząć się o godzinie 10:00 i dotyczy sporu kompetencyjnego pomiędzy prezydentem a Sądem Najwyższym. Z kolei o godzinie 12:00 TK ma zająć się nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Trybunał rozstrzyga rozprawy w pełnym składzie, a więc na rozprawach powinno się stawić co najmniej 11 osób z 15 sędziów. Pełnemu składowi przewodniczy prezes Trybunału. "Tymczasem pięciu członków TK uważa, że dziś prezesa nie ma, bo kadencja Julii Przyłębskiej na tym stanowisku dobiegła końca w grudniu" - donosi "Gazeta Wyborcza". Trzy tygodnie temu na rozprawę z udziałem pełnego składu TK przyszło 10 osób. Przyłębska ogłosiła wówczas, że rozprawa się nie odbędzie. Jak pisze "GW", w przypadku sporu kompetencyjnego, jeden ze zbuntowanych sędziów może się wyłamać: - "Jest duże prawdopodobieństwo, że odbędzie się sprawa Kamińskiego i Wąsika, bo jeden z sędziów wyłamuje się w tej sprawie". 

Rozprawa TK. Spór pomiędzy prezydentem Dudą a Sądem Najwyższym

Spór, o którego rozstrzygnięcie do Trybunału Konstytucyjnego wystąpił były marszałek Sejmu Marek Kuchciński, dotyczy konstytucyjnych kompetencji związanych z wykonywaniem prawa łaski. Prezydent Andrzej Duda, na podstawie art. 139 Konstytucji, zastosował w 2015 roku prawo łaski w stosunku do Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika skazanych nieprawomocnym wyrokiem sądu rejonowego.

Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów rozpoznał zagadnienie prawne przedstawione do rozstrzygnięcia przez skład trzech sędziów Sądu Najwyższego i podjął uchwałę, zgodnie z którą prawo łaski, jako uprawnienie Prezydenta RP określone w art. 139 zdanie pierwsze Konstytucji, może być realizowane wyłącznie wobec osób, których winę stwierdzono prawomocnym wyrokiem sądu. W zaistniałej sytuacji - w ocenie wnioskodawcy - doszło do sporu kompetencyjnego w odniesieniu do warunków stosowania prawa łaski. Marszałek Sejmu wskazuje, że stosowanie prawa łaski jest konstytucyjnym uprawnieniem prezydenta. Poprzedni termin rozprawy został odwołany, ponieważ - jak informowała wówczas prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska - na naradę i rozprawę stawiło się 10 z 15 obecnych w Trybunale sędziów. W południe pełen 11-osobowy skład Trybunału Konstytucyjnego powinien zająć się wnioskiem prezydenta Andrzeja Dudy o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z 13 stycznia 2023 roku o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym. Prezydent, odnosząc się do rozwiązań zawartych w ustawie nowelizującej zwrócił uwagę na ich charakter prawny, które w jego opinii prowadzą do istotnej zmiany ustrojowej w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Więcej o: