Premier powołał Radę Dyrektorów. Mają tworzyć "ekspertyzy na zlecenie"

Rada Dyrektorów powołana przez premiera Mateusza Morawieckiego składa się z szefów państwowych instytutów i ośrodków przekazuje we wtorek "Rzeczpospolita". Według dziennika mają tworzyć "ekspertyzy na zlecenie".

Według "Rzeczpospolitej" premier "rozbudowuje wokół siebie armię doradców". Powołał 21-osobową Radę Doradców Politycznych, Radę Doradców Społecznych, a pod koniec lutego powstała 13-osobowa Rada Dyrektorów. W jej skład wchodzą szefowie instytucji rządowych, w tym m.in. Głównego Urzędu Statystycznego czy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz instytutów, m.in. Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego oraz Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Zobacz wideo Czy polską gospodarkę czeka scenariusz grecki?

Stanowisko przewodniczącego zostało powierzone Andrzejowi Klarkowskiemu, który jest zastępcą szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marka Kuchcińskiego. Z informacji przekazanych w zarządzeniu wynika, że rada ma podejmować działania na zlecenie premiera, szefa KPRM oraz wspomnianego ministra Klarkowskiego. "Przygotowywać opracowania, analizy, opinie lub ekspertyzy na tematy wskazywane przez Prezesa Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub przewodniczącego Rady", ma "udzielać wsparcia przy dokonywaniu oceny funkcjonalności struktur państwa oraz przedstawiać propozycje ich przekształceń". Jak zaznacza dziennik, jest także zapis o "realizowaniu innych zadań", które będą wyznaczane przez Morawieckiego, Kuchcińskiego oraz Klarkowskiego.

"Zadania Rady są realizowane w miarę potrzeb"

"Rzeczpospolita" zwróciła się z prośbą o udzielenie informacji na temat ekspertyz lub analiz, jakie powstały w ciągu trzech miesięcy. Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że "zadania Rady są realizowane w miarę potrzeb w drodze spotkań przewodniczącego z członkami Rady. Bardziej szczegółowe informacje będą mogły być przekazane na podstawie półrocznej informacji o działalności Rady, którą przewodniczący przedstawi Prezesowi Rady Ministrów i Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów" - przekazuje dziennik. 

Co roku maleje liczba nazwisk i danych doradców oraz asystentów politycznych w rządzie, jakie zgodnie z prawem powinny być udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej. Aktualnie jest ich siedem, w czerwcu 2021 roku było 15, z kolei we wrześniu 2018 roku było to 17 nazwisk.

Więcej o: