Komitet Socjologii PAN o "nasilaniu się procesu niszczenia przez PiS podstaw ładu demokratycznego"

Komitet Socjologii Polskiej Akademii Nauk przyjął w sobotę uchwałę "w związku z nasilaniem się procesu niszczenia przez Prawo i Sprawiedliwość i pozostałe ugrupowania wchodzące w skład koalicji rządzącej podstaw ładu demokratycznego".

"Z najwyższym niepokojem obserwujemy nasilanie się procesu niszczenia przez Prawo i Sprawiedliwość i pozostałe ugrupowania wchodzące w skład koalicji rządzącej podstaw ładu demokratycznego" - czytamy w pierwszym zdaniu uchwały komitetu socjologii PAN-u. Wśród przykładów popierających stanowisko akademii zostały wymienione: "projekt ustawy o państwowej komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022, forsowane przez rządzących - w roku wyborczym - zmian w ordynacji wyborczej oraz zapowiedziana przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka decyzja dotycząca ograniczenia finansowania Instytutu Filozofii i Socjologii PAN". 

Zobacz wideo Hołownia i Kosiniak-Kamysz idą razem. "Podjęliśmy decyzję o wspólnym starcie w nadchodzących wyborach"

Działania rządzących sprawiają, że Polska staje się krajem autorytarnym

Zdaniem Komitetu Socjologii PAN, "zabiegi te w błyskawicznym tempie zbliżają nasze państwo do państw autorytarnych". W dalszej części uchwały przyznano, że komisja do spraw badania wpływów rosyjskich "daje władzę wykluczenia ze wspólnoty obywateli organowi, który nie jest sądem". Z kolei proponowane zmiany ordynacji wyborczej "to kolejny krok w celu ograniczenia równości wyborów", natomiast ograniczenie finansowania Instytutu Filozofii i Socjologii PAN to "przywrócenie politycznej cenzury badań naukowych".

Polska Akademia Nauk ocenia działania podjęte przez rząd jako "następny etap procesu, który zmierza do zlikwidowania i n s t y t u c j o n a l n y c h gwarancji swobód obywatelskich i demokracji". W dalszej części komunikatu akademia przypomina rządzącym, że "instytucje publiczne nie są ich własnością", a 'lekceważący stosunek rządzących do porządku instytucjonalnego jest świadectwem ignorowania praw społeczeństwa i działaniem na jego szkodę". 

Komitet Socjologii Polskiej Akademii Nauk apeluje do rządzących

Na końcu komunikatu PAN apeluje do rządzących o "natychmiastowe zaprzestanie prac nad projektem ustawy o speckomisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej, zaniechaniu działań, zmieniających prawo wyborcze w przededniu wyborów oraz przywrócenie obowiązujących do czasu ostatniej nowelizacji zasad liczenia głosów (w tym zagranicznych)". Ponadto akademia żąda "przywrócenia uprawnień do głosowania korespondencyjnego w dotychczasowym zakresie, zapewnienia elementarnej bezstronności mediów publicznych oraz zaprzestania dyskredytowania badaczy i kierowania gróźb ograniczenia finansowania Instytutu Filozofii i Socjologii PAN".

"Porannej rozmowy" i "Zielonego poranka" możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu:

Więcej o: