Senat przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Z 14 poprawkami

Senat we wtorek wieczorem przyjął z poprawkami nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Za projektem zagłosowało 96 senatorów. Tym samym ustawa wraca do Sejmu, który będzie analizował poprawki wprowadzone przez senatorów.

Klub PiS wnioskował o uchwalenie ustawy bez poprawek, natomiast Polska 2050 o odrzucenie ustawy w całości. Oba wnioski nie uzyskały poparcia Senatu.

"Senackie poprawki znoszą Izbę Odpowiedzialności Zawodowej w Sądzie Najwyższym. Jej orzeczenia uznawane będą za nieważne i pozbawione skutków prawnych, a wszczęte sprawy podlegać będą umorzeniu. Do orzekania przywróceni mają zostać sędziowie zawieszeni przez Izbę" - wyjaśnia Kancelaria Senatu we wtorkowym wieczornym wpisie na Twitterze.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Sprawy dyscyplinarne sędziów, zgodnie z poprawkami Senatu, miałaby rozpatrywać Izba Karna Sądu Najwyższego, a nie, jak wcześniej zakładała ustawa przyjęta przez Sejm - Naczelny Sąd Administracyjny.

"Senatorowie nie zgodzili się, by testy bezstronności i niezawisłości sędziego przeprowadzał NSA. Zaproponowali powrót do dotychczasowych uregulowań, czyli przywrócenie tych kompetencji Sądowi Najwyższemu. Testy mogliby przeprowadzać sędziowie z co najmniej 7-letnim stażem, którzy otrzymali nominacje sędziowskie przed wejściem w życie w 2017 r. nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa" - tłumaczy Kancelaria Senatu.

Jak wyjaśniają urzędnicy, "po poprawkach Senatu prawo do wystąpienia z wnioskiem o sprawdzenie bezstronności i niezawisłości sędziego przysługiwać ma poszczególnym członkom składu sędziowskiego rozpoznającego sprawę".

Zobacz wideo Kaleta: My już ustąpiliśmy w sprawie KPO

Ustawa o Sądzie Najwyższym. Jest decyzja Senatu

Sejm przyjął nowelizację 13 stycznia. Przewiduje ona, że sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów zostaną przekazane z Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednocześnie pozostawia w jej kompetencji rozstrzyganie w sprawach dyscyplinarnych innych zawodów prawniczych np. prokuratorów czy adwokatów.

Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk wskazywał w Senacie, że ustawa w kształcie, który był oceniany przez Komisję Europejską będzie podstawą do wypełnienia tak zwanych kamieni milowych z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Podkreślał, że jej przyjęcie pozwoli odblokować środki unijne dla Polski na KPO.

Teraz nad ustawą będzie pracował Sejm, który może poprawki Senatu przyjąć lub odrzucić bezwzględną większością głosów.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>

Więcej o: