Eksperci odchodzą od Rzecznika Praw Obywatelskich. Zrezygnowała cała komisja

Wszyscy członkowie jednej z komisji działających przy Rzeczniku Praw Obywatelskich zrezygnowali z dalszego udziału w jej pracach. Dwa dni wcześniej RPO poinformował o odwołaniu swojej zastępczyni dr Hanny Machińskiej.

Oświadczenie skierowane do Marcina Wiącka jest lakoniczne. "Pragniemy poinformować, że składamy rezygnację z dalszego udziału w pracach Komisji Ekspertów do spraw przestrzegania praw obywatelskich w działaniach służb specjalnych, funkcjonującej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich" - podano.

Członkami komisji byli dotąd: Jacek Cichocki, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Tomasz Borkowski, Barbara Grabowska-Moroz, Piotr Gąciarek, Agnieszka Grzelak, Wojciech Klicki, Piotr Kładoczny, Dariusz Korneluk, Radosław Kujawa, Piotr Niemczyk, Mikołaj Pietrzak, Adam Rapacki.

Do rezygnacji ekspertów dochodzi tuż po tym, jak Rzecznik Praw Obywatelskich zdecydował o odwołaniu dr Hanny Machińskiej ze stanowiska swojej zastępczyni. Prawniczka i - jak napisał były RPO Adam Bodnar - "jedna z najważniejszych obrończyń praw człowieka w Europie" nie otrzymała żadnego uzasadnienia tej decyzji. 

Wojciech Klicki, który złożył oświadczenie w imieniu wszystkich członków, zapytany o powody rezygnacji, odpowiedział, że ma ona związek z odwołaniem dr Machińskiej. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

W wydanym później komunikacie biuro RPO podało, że odwołanie Machińskiej związane jest "tylko i wyłącznie z nowymi wyzwaniami, które stoją przed Biurem RPO". W związku z tymi wyzwaniami - podano - Rzecznik "stara się dostosować skład osobowy i strukturę organizacyjną współpracujących z nim ekspertów do zmieniających się potrzeb i zadań".

Dr Hanna Machińska komentuje: Nie wiem, w jakim kierunku pójdzie nowy profil działania Biura RPO

Dr Machińska pełniła funkcję zastępczyni RPO od ponad pięciu lat. Pracę na tym stanowisku zakończy pod koniec grudnia. Organizacje działające na rzecz praw człowieka podkreślają jej ogromne zaangażowanie. Machińska była obecna wszędzie tam, gdzie dochodziło do zatrzymań na demonstracjach i na granicach - z Białorusią i Ukrainą.

Następcą dr Machińskiej będzie Wojciech Brzozowski, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Prawa Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji UW. Jest też członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

- Rzecznik powiedział, że po półtora roku okrzepł na urzędzie i ma prawo profilować działania urzędu wedle swojego pomysłu. Nie wiem, w jakim kierunku pójdzie nowy profil działania Biura. Rzecznik chciałby zająć się pracą naukowo-badawczą nad prawami człowieka - przyznała ustępująca zastępczyni RPO.

Więcej o: