Ile zarabia się w Instytucie Strat Wojennych i jego Radzie? 5000 zł brutto za spotkanie raz w miesiącu

Średnie wynagrodzenie w powołanym przez premiera Instytucie Strat Wojennych wynosi ponad 11 tys. zł brutto - wynika z informacji, którą przekazano Gazeta.pl. Członkom Rady ISW przysługuje z kolei dieta w wysokości 5 tys. zł brutto za każdy miesiąc, w którym odbyło się posiedzenie.

Podlegający premierowi Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego został powołany w grudniu 2021 roku. Jego główne zadania to m.in. prowadzenie badań naukowych dotyczących skutków II wojny światowej dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, popularyzowanie wiedzy na ten temat i inicjowanie wydarzeń naukowych. Dyrektorem instytutu jest prof. Mirosław Kłusek.

W raporcie o stratach wojennych poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej czytamy, że ISW ma być "ośrodkiem prowadzącym, koordynującym i wspierającym badania nad stratami wojennymi". "Zadaniem ISW będzie także opracowanie strat poniesionych przez Polskę w województwach wschodnich w wyniku działań obu okupantów III Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Rad" - napisano. 

Zobacz wideo Jak może wyglądać polska energetyka w przyszłości?

Ile zarabia się w Instytucie Strat Wojennych? Mamy dane

Zwróciliśmy się do ISW z wnioskiem o udostępnienie informacji na temat działalności Instytutu. Wicedyrektor ISW Janusz Waliś informuje w odpowiedzi, że na koniec września stan zatrudnienia łącznie z dyrekcją wyniósł 11 osób. Ile zarabiają pracownicy? Jak czytamy w piśmie, średnie wynagrodzenie według stanu na wrzesień to 11650 zł brutto. 

Zapytaliśmy też o pełen skład Rady ISW pod przewodnictwem Arkadiusza Mularczyka, którą powołano w lipcu. Rada liczy 13 członków. Wiceprzewodniczącym jest Konrad Wnęk, a sekretarzem Przemysław Sobolewski. Ponadto w skład Rady wchodzą: Jan Żaryn, Mieczysław Prystupa, Paweł Baranowski, Jan Jacek Sztaudynger, Paweł Pońsko, Małgorzata Zając, Jacek Reignia Zacharski, Józef Menes i Michał Góras. Do Rady należy też ambasador RP w Berlinie Andrzej Przyłębski. 

Marek Kuchciński i premier Morawiecki Marek Kuchciński zwolnił jednego z najbardziej zaufanych ludzi premiera

Członkostwo w Radzie także niesie ze sobą korzyści. Jak czytamy w odpowiedzi, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym odbyło się przynajmniej jedno posiedzenie, członkom przysługuje dieta w wysokości ustalonej przez premiera5000 zł brutto (w czwartek taką informację podał także portal konkret24.pl). Ponadto członkom przysługuje zwrot kosztów podróży i zakwaterowania. Są one przyznawane na takich samych zasadach jak innym pracownikom państwowych lub samorządowych jednostek budżetowych. 

Polska chce pozwać KE do TSUE - zdjęcie ilustracyjne Polska poprosiła KE o wstrzymanie naliczania kar nałożonych przez TSUE

Kto zapłacił za raport o stratach wojennych? Nie wiadomo

Logiem ISW sygnowany jest opublikowany we wrześniu raport o stratach wojennych poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej. We wniosku przesłanym do Instytutu poprosiliśmy także o informacje na temat kosztów związanych z opracowaniem raportu. Przekazano nam, że ISW takowych nie poniósł. Wobec tego 21 października wniosek w tej sprawie wysłaliśmy do Sejmu (raport o stratach jest efektem działającego w ubiegłej kadencji Parlamentarnego Zespołu ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej). 24 października Centrum Informacyjne Sejmu skierowało nas z pytaniami do... Instytutu Strat Wojennych. W kolejnej wiadomości do CIS poinformowaliśmy, że według przekazanych nam informacji ISW nie poniósł kosztów związanych z raportem. Do momentu publikacji tego tekstu CIS na naszą wiadomość nie odpowiedziało.  

Więcej o: