Sondaż CBOS. Najgorsze notowania rządu Morawieckiego w historii, popiera go 26 proc. badanych

Według najnowszego sondażu CBOS do zwolenników rządu Mateusza Morawieckiego zalicza się 26 proc. badanych, 47 proc. ankietowanych to jego przeciwnicy. Obojętność wobec urzędującego gabinetu wyraża 23 proc. respondentów. Są to najgorsze notowania rządu Morawieckiego w historii.

Jak wynika z październikowego sondażu CBOS, którego wyniki przytacza Polska Agencja Prasowa, do zwolenników rządu zalicza się 26 proc. badanych. Jest to spadek o 2 pkt proc. w porównaniu do września. Przeciwnikami rządu określa się 47 proc. respondentów (wzrost o 1 punkt), a obojętność wyraża 23 proc. Ten wynik pozostaje bez zmian. 4 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Sondażownia zwraca uwagę, że jest to najgorsze notowanie rządu Mateusza Morawieckiego w historii, z rekordową przewagą przeciwników nad zwolennikami. Przewaga wynosi aż 21 pkt proc.

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Sondaż CBOS. Polacy negatywnie o rządzie Mateusza Morawieckiego

Polacy wciąż negatywnie oceniają działalność rządu. Obecnie złą opinię wyraża 56 proc. respondentów, dobrze - 32 proc. a 12 proc. nie miało zdania.

Na podobnym poziomie, jak w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy utrzymuje się opinia o polityce gospodarczej rządu. 62 proc. respondentów uważa, że nie stwarza ona szansy na poprawę, przeciwnego zdania jest 28 proc., 10 proc. nie miało zdania.

54 proc. badanych negatywnie ocenia odbiór społeczny premiera. Pozytywnie wypowiada się 29 proc. ankietowanych, a 17 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Sondaż zrealizowano w dniach od 3 do 13 października 2022 roku na próbie liczącej 1041 osób (w tym: 58,3 proc. metodą CAPI, 26,1 proc. - CATI i 15,6 proc. - CAWI).

Zobacz wideo Czy najbliższa zima może zmieść rząd PiS? Pytamy byłego rzecznika prezydenta
Więcej o: