Szef MSZ podpisał notę dyplomatyczną ws. reparacji wojennych. "Zamknięcie bolesnych rozdziałów"

Minister spraw zagranicznych podpisał notę dyplomatyczną do Berlina w sprawie reparacji wojennych. - Takie uregulowanie pozwoli oprzeć relacje polsko-niemieckie na sprawiedliwości i prawdzie i doprowadzi do zamknięcia bolesnych rozdziałów z przeszłości - powiedział Zbigniew Rau.
Zobacz wideo Mularczyk: Nie damy spokoju Niemcom

- Strony niemiecka i polska powinny podjąć niezwłoczne działania zmierzające do trwałego, kompleksowego i ostatecznego, prawnego i materialnego uregulowania kwestii następstw agresji i okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 - przekazał minister spraw zagranicznych.

Jak podkreślił Zbigniew Rau, uregulowanie powinno zawierać:

  • wypłacenie odszkodowania przez RFN za szkody materialne i niematerialne wyrządzone Polsce,
  • rekompensaty dla ofiar agresji i okupacji, a także członków ich rodzin,
  • systemowe rozwiązanie kwestii zagrabionych polskich dóbr kultury i archiwaliów,
  • zwrócenie zrabowanych przez państwo niemieckie w latach 1939-1945 aktywów i pasywów polskich banków państwowych,
  • uregulowanie należności wynikającej z rabunkowej działalności kas kredytowych Rzeszy,
  • zapewnienie pełnej rehabilitacji zamordowanych działaczy przedwojennej mniejszości polskiej w Rzeszy Niemieckiej,
  • zrekompensowanie strat poniesionych przez organizacje polonijne w Rzeszy Niemieckiej,
  • pełne i systemowe uregulowanie statusu Polaków i osób polskiego pochodzenie poprzez przywrócenie statusu mniejszości narodowej zgodnie z dotychczasowym stanowiskiem strony polskiej dot. przede wszystkim kwestii nauczania języka ojczystego,
  • zapewnienie właściwiej współpracy w zakresie upamiętnienia polskich ofiar II wojny światowej,
  • podjęcie przez władze niemieckie skutecznych działań na rzecz zaprezentowania własnemu społeczeństwu prawdziwego obrazu wojny i jej skutków, szczególnie krzywd i szkód wyrządzonych Polsce i Polakom.

- Takie uregulowanie pozwoli oprzeć relacje polsko-niemieckie na sprawiedliwości i prawdzie i doprowadzi do zamknięcia bolesnych rozdziałów z przeszłości - dodał Zbigniew Rau.

We wtorek do Polski ma przyjechać szefowa niemieckiego MSZ, Annalena Baerbock.

Tymczasem Siergiej Andriejew, ambasador Rosji w Polsce, został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Miał się tam stawić w poniedziałek o godz. 11:00 - poinformował rano wiceszef MSZ Marcin Przydacz.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Rząd Pis chce ponad 6 bilionów złotych od Niemiec

1 września Jarosław Kaczyński ogłosił, że polski rząd będzie domagał się wypłaty odszkodowania od Niemiec za szkody wyrządzone w czasie II wojny światowej. - Taki jest nasz cel, wpisujący się w całą koncepcję odbudowy normalności jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa polskiego - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości.

- Niemcy napadli na Polskę i uczynili nam ogromne szkody. Okupacja miała charakter niebywale wręcz zbrodniczy, niesłychanie wręcz okrutny i spowodowała efekty, które w wielu wypadkach trwają po dziś dzień. Nie możemy na tym przechodzić do porządku dziennego tylko dlatego, że komuś się wydaje, że Polska jest w jakiejś szczególnej, radykalnie niższej pozycji niż inne kraje, a Polacy niż inne narody - stwierdził, dodając, że "wchodzimy na drogę, która będzie trwała długo i nie będzie łatwa".

Polityk poinformował, iż straty Polski wyliczono na ponad 6 bilionów 220 miliardów złotych. - To suma całkowicie możliwa do udźwignięcia dla gospodarki niemieckiej i nieobciążająca jej w żaden nadmierny sposób - stwierdził były premier, dodając, że "w tej sumie bardzo poważną część stanowi odszkodowanie za śmierć przeszło 5,2 mln polskich obywateli".

Więcej o: