Dlaczego PiS w ostatniej chwili zmienił w uchwale "reparacje" na "zadośćuczynienie"? Sugestia z PSL

Sejm podjął w środę uchwałę ws. dochodzenia przez Polskę zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej. Pierwotnie w tytule projektu była mowa o "reparacjach", jednak po sugestiach PSL-u to słowo zostało zamienione na inne.

Pierwotnie projekt uchwały Prawa i Sprawiedliwości dotyczył "dochodzenia przez Polskę reparacji za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej". Niedługo przed głosowaniem partia rządząca złożyła poprawkę, w której słowo "reparacje" zostało zamienione na "zadośćuczynienie".

Podobnej zmiany dokonano w ostatnim akapicie uchwały. W pierwotnej wersji była mowa o tym, że "Polska nie otrzymała dotychczas stosownej kompensaty finansowej i reparacji wojennych za straty materialne i niematerialne poniesione przez państwo polskie podczas II wojny światowej". I w tym przypadku zamiast "reparacji" umieszczono pojęcie "zadośćuczynienia".

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

- Reparacje to termin formalnoprawny. Państwo, które wygrało wojnę, żąda reparacji od państwa, które przegrało wojnę. To kwestia międzyrządowa, międzypaństwowa, a nie ogólna. Nie ma w tej chwili żadnej szansy, żeby Polska uzyskała w ten sensie reparacje od RFN, bo nie ma takiej instancji, czy trybunału międzynarodowego, do którego Polska może się zwrócić, żeby taki wyrok uzyskać - mówił w Sejmie jeszcze przed głosowaniem poseł PSL Władysław Teofil Bartoszewski.

Anna FotygaFotyga reaguje na tekst Gazeta.pl: Nigdy nie wyrażałam takich poglądów

- Sugerujemy podejście polityczne, dyplomatyczne - dodał. Podkreślił, że uzyskanie odszkodowanie lub zadośćuczynienia jest możliwe "tylko na drodze bilateralnej, dyskretnie prowadzonych rozmów i negocjacji z rządem niemieckim". 

- Przychylamy się do propozycji poprawki ze strony pana posła Bartoszewskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego i proponujemy wprowadzenie zmiany jako zadośćuczynienie, nie reparacje, żeby w tekście tej uchwały było pojęcie zadośćuczynienia. Taka poprawka została złożona - przekazał potem poseł PiS Arkadiusz Mularczyk.

Zobacz wideo PO złoży projekt ws. reparacji. Nowacka: Dlaczego nagle rząd PiS traktuje Rosję lepiej niż Niemcy (wypowiedź z 14 września)

Reparacje wojenne. Uchwała Sejmu ws. zadośćuczynienia od Niemiec

W podjętej w środę uchwale Sejm RP m.in. "wzywa Rząd Republiki Federalnej Niemiec do jednoznacznego przyjęcia odpowiedzialności politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej za wszystkie skutki spowodowane w Rzeczypospolitej Polskiej i obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku rozpętania II wojny światowej przez III Rzeszę Niemiecką".

Jak podkreślono, "Rzeczpospolita Polska nigdy nie otrzymała rekompensaty za straty osobowe oraz materialne spowodowane przez państwo niemieckie" i "nigdy nie otrzymała też zadośćuczynienia za ogrom krzywd wyrządzonych polskim obywatelom".

Bolesław Bierut w 1949 r. Zdjęcie ilustracyjne.Reparacje wojenne. Co było zapisane w uchwale z 1953 r.? [PEŁNA TREŚĆ]

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oświadcza, że należycie reprezentowane państwo polskie nigdy nie zrzekło się roszczeń wobec państwa niemieckiego. Twierdzenie, że roszczenia te zostały prawomocnie wycofane lub przedawnione, nie ma żadnych podstaw - ani moralnych, ani prawnych. Krzywda milionów Polaków krzyczeć będzie, dopóki nie zostanie sprawiedliwie naprawiona" - czytamy.

W uchwale zapisano również, że "Polska nie otrzymała dotychczas stosownej rekompensaty finansowej i zadośćuczynienia za straty materialne i niematerialne poniesione przez państwo polskie podczas II wojny światowej w wyniku agresji Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich".

"Straty te wymagają określenia i przedstawienia niezbędnego szacunku, który będzie podstawą podjęcia odpowiednich działań wobec Federacji Rosyjskiej. Odpowiedniego zadośćuczynienia wymaga również ogrom krzywd wyrządzonych obywatelom Polski. Okupacja przez ZSRS terenów II Rzeczypospolitej skutkowała nie tylko cierpieniem spowodowanym represjami oraz wielotysięcznymi wywózkami na Sybir, lecz także masowymi morderstwami obywateli Polski — ludobójstwem, w tym zbrodnią katyńską" - stwierdzono.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>

Więcej o: