Sondaż CBOS: Najgorsza ocena sytuacji gospodarczej od dziewięciu lat

63 proc. ankietowanych Polaków ocenia, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku - to wynik najnowszego sondażu CBOS. To najgorsza ocena wystawiona rządzącym w Polsce od listopada 2020 r. Zaledwie 23 proc. ocenia rozwój sytuacji w Polsce dobrze.

Jeszcze bardziej pesymistyczną ocenę w sondażu wystawiono sytuacji gospodarczej w Polsce, która widocznie pogorszyła się w porównaniu do poprzednich miesięcy. CBOS podkreśla, że stan polskiej gospodarki tak negatywnie oceniany był ostatnio w kwietniu 2013 r. Ankietowani również gorzej zapatrują się na swoją własną sytuację materialną.

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo

Sondaż CBOS. Najgorsza ocena sytuacji od dziewięciu lat 

Z nowego badania CBOS wynika, że ponad trzy piąte badanych (63 proc., wzrost o 5 punktów procentowych) uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku, a prawie co czwarty respondent twierdzi, że w dobrym (23 proc., spadek o 4 punkty). Przybyło osób, które obawiają się pogorszenia sytuacji w Polsce w ciągu najbliższego roku (54 proc., wzrost o 2 punkty). Co czwarty ankietowany uważa, że sytuacja się nie zmieni. Poprawę przewiduje 13 proc. ankietowanych.

Wzrosła liczba osób krytycznie nastawionych do sytuacji politycznej. Źle ocenia ją 54 proc. osób (wzrost o 7 punktów). Zadowolonych jest zaledwie 15 proc. pytanych (spadek o 4 punkty). Mniej jest osób, które oceniają, że sytuacja polityczna jest "ani dobra, ani zła" (25 proc., spadek o 2 punkty).

Według CBOS-u coraz mniej osób wierzy w poprawę sytuacji politycznej w Polsce. Prawie połowa jest zdania, że nic się nie zmieni. Przybyło za to prognoz pesymistycznych  (35 proc., wzrost o 3 punkty). Spadł z kolei odsetek prognozujących poprawę sytuacji politycznej w Polsce (8 proc. wobec 10 proc. poprzednio).

Oceny obecnej sytuacji gospodarczej w kraju w porównaniu z poprzednim badaniem nie zmieniły się i nadal są pesymistyczne. Tak wysoki odsetek ocen negatywnych ostatnio był w kwietniu 2013 r. Prawie połowa Polaków uważa, że stan polskiej gospodarki jest zły (48 proc., wzrost o 1 punkt), a więcej niż co czwarty określa go jako "ani dobry, ani zły" (27 proc., spadek o jeden punkt). Więcej niż co piąty ankietowany twierdzi, że sytuacja gospodarcza w kraju jest dobra (21 proc., wzrost o jeden punkt).

Przybyło osób, które spodziewają się, że sytuacja ich i ich rodzin pogorszy się - to 31 proc. ankietowanych. Największa cześć badanych (44 proc., spadek o punkt) nie spodziewa się zmian w tym obszarze. 

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" (388) ankieterzy CBOS przeprowadzili w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano od 14 do 25 sierpnia 2022 r. na próbie liczącej 1043 osoby (w tym: 60,0 proc. metodą CAPI, 23,3 proc. - CATI i 16,7 proc. - CAWI).

Sondaż CBOS. Spada poparcie dla rządu i premiera

Na początku tego tygodnia pisaliśmy o sondażu CBOS sprawdzającym poparcie dla rządu. Zaledwie 29 proc. Polaków ocenia dobrze gabinet Mateusza Morawieckiego. Grupa przeciwników liczy już prawie połowę ankietowanych: to 46 proc. pytanych. Ostatni miesiąc to wyraźne pogorszenie notowań partii rządzącej.

Popularność wśród wyborców traci również sam szef rządu. 55 proc. respondentów jest niezadowolonych z tego, że Mateusz Morawiecki stoi na czele rządu. Zadowolonych jest 31 proc. osób - wynika z opublikowanych danych. CBOS podkreślił, że zdecydowanie umocniły się negatywne oceny polityki gospodarczej rządu. "Wyraźnie wzrosło ponadto niezadowolenie z samego premiera. Ogólnie rzecz biorąc, są to najgorsze notowania w historii obu gabinetów Mateusza Morawieckiego" - zaznaczyli autorzy badania.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>

Więcej o: