Porozumienie Zielonogórskie: Składamy zawiadomienie ws. nadużyć Narododowego Funduszu Zdrowia

Zarząd Federacji Porozumienie Zielonogórskie podejrzewa Narodowy Fundusz Zdrowia o nadużycia. Chodzi o świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej udzielających świadczeń na rzecz pacjentów, uzyskujących z tego tytułu wynagrodzenia na podstawie umów z NFZ. W oficjalnym komunikacie PZ informuje o złożeniu zawiadomienia w tej sprawie.

"Składamy zawiadomienie o podejrzeniu nadużywania przez Narodowy Fundusz Zdrowia pozycji dominującej w rozumienie art. 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w stosunku do świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej udzielających świadczeń na podstawie umów zawartych z NFZ" - pisze w oświadczeniu Zarząd Porozumienia Zielonogórskiego.

Komunikat pojawił się na stronie Porozumienia w poniedziałek rano. Jego autorzy podkreślają, że zarządzenie prezesa NFZ, zgodnie z postanowieniami w rozporządzeniu ministra zdrowia ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wprowadziło nowe, wyższe wyceny świadczeń w ramach opieki POZ. "Stanowiło ono podstawę do wypłaty wyższych stawek wynagrodzeń przez NFZ bez konieczności aneksowania umów o udzielanie świadczeń" - zaznaczają.

Jak tłumaczą autorzy oświadczenia, taka interpretacja była uwzględniania i stosowana przez NFZ dotychczas.

"29 czerwca 2022 roku Prezes NFZ wydał nowe Zarządzenie nr 79/2022/DSOZ w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń w ramach POZ. Następnie zostało ono zmienione kolejnymi zarządzeniami: z dnia 25.07.2022 oraz 27.07.2022" - czytamy dalej w oświadczeniu. 

Porozumienie Zielonogórskie przekazało, że "to drugie (zarządenie - red.) wprowadziło nowe, wyższe stawki wynagrodzeń dla pracowników podmiotów leczniczych i obowiązuje z mocą wsteczną, tj. od dnia 1 lipca 2022 roku".

Zobacz wideo Szczepienia poza kolejnością w Rzeszowie? NFZ wszczyna postępowanie wyjaśniające

Należne placówkom wypłaty świadczeń za miesiąc lipiec oraz sierpień nie uwzględniają jednak zwiększonych wycen wynikających, a Narodowy Fundusz Zdrowia warunkuje wypłatę należnych środków od podpisania przez świadczeniodawców aneksów o udzielanie świadczeń.

Więcej najnowszych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Porozumienie Zielonogórskie o bezprawnych działaniach NFZ

Jak dodają autorzy komunikatu, zaproponowane przez NFZ aneksy nie zostały podpisane przez znamienitą część świadczendziaiodawców POZ z uwagi na zmieniony jednostronnie przez płatnika okres wypowiedzenia umów z dotychczas funkcjonującego 45-dniowego terminu na 90 dni.

"Bezprawne działania NFZ dotyczą nie tylko zmiany okresu wypowiedzenia bez uzgodnienia ze stroną świadczeniodawców POZ, ale również wypłaty wynagrodzeń podmiotom, które podpisały aneksy, ale na poprzednio obowiązujących zasadach, tj. po stawkach funkcjonujących poprzednio, jak również wstrzymaniu wypłat podmiotom, które z uwagi na powyższe, nie podpisały aneksów, mimo, iż prawnie nie jest to wymagane" - czytamy dalej.

W oświadczeniu podkreślono, że w obliczu bezprawnych działań Narodowego Funduszu Zdrowia, Federacja Porozumienie Zielonogórskie składa zawiadomienie o podejrzeniu nadużywania przez NFZ pozycji dominującej oraz skarg do instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie stabilności funkcjonowania państwa polskiego oraz bezpieczeństwa pacjentów.

W ocenie organizacji lekarzy "monopolistyczne działanie Narodowego Funduszu Zdrowia uderza w specjalistów medycyny rodzinnej, ale przede wszystkim zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu pacjentów, ponieważ grozi ryzykiem rozwiązania umów o udzielanie świadczeń w ramach POZ". Stowarzyszenie zaznacza, że podjęło działania "celem zapewnienia ciągłości świadczeń".

Więcej o: