Janina Goss ponownie wybrana do rad nadzorczych. "Gazeta Wyborcza": To wbrew przepisom

Janina Goss, członkini zarządu spółki Srebrna i przyjaciółka Jarosława Kaczyńskiego, znowu została powołana do rad nadzorczych Polskiej Grupy Energetycznej i Banku Ochrony Środowiska - podaje "Gazeta Wyborcza". Zasiadanie w dwóch radach nadzorczych może być niezgodne z prawem.

Przeczytaj cały artykuł "Janina Goss i spółki. Jak przyjaciółka Kaczyńskiego wymyka się prawu" na Wyborcza.pl >>>

O tym, że Janina Goss zasiada w radach nadzorczych PGE i BOŚ, pisaliśmy w Gazeta.pl w 2019 roku. Teraz "Gazeta Wyborcza" zwraca uwagę, że kadencje rad nadzorczych w tych spółkach wygasły 22 czerwca i 30 czerwca 2022 roku. W tych samych dniach, jak czytamy w dzienniku, walne zgromadzenia ponownie wybrały Goss na kolejne kadencje. 

Zobacz wideo Agencja Wywiadu przechwyciła rozmowy rosyjskich żołnierzy. "Z naszego plutonu zostały 3 osoby"

Janina Goss nadal w spółkach nadzorczych. Przepisy tego zabraniają

Problem w tym, że w 2019 roku weszły nowe przepisy, które nie pozwalają zasiadać w więcej niż jednej radzie nadzorczej spółki skarbu państwa lub spółki należącej do państwowej osoby prawnej. Ten drugi przypadek to właśnie BOŚ, którego większościowym udziałowcem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Powołanie Janiny Goss do rady nadzorczej BOŚ zostało dokonane z naruszeniem ograniczeń, o których mowa w art. 10c ust. 1 Ustawy o gospodarce komunalnej z zastrzeżeniem, że nie zachodzą co do Janiny Goss wyjątki - o których niestety nie wiemy z powszechnych źródeł - mówi "Gazecie Wyborczej" mecenas Szymon Chmielewski z kancelarii "Dubois i wspólnicy".

Jak wskazuje dziennik, zakaz dotyczący zasiadania w kilku radach nadzorczych nie obejmuje - "po uprzednim wskazaniu przez skarb państwa, jego spółki lub jednostki bądź związki jednostek samorządu terytorialnego" - m.in. pracowników urzędów państwowych zajmujących stanowiska kierownicze, dyrektora generalnego lub kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli, radców i referendarzy Prokuratorii Generalnej, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, dyrektorów państwowych przedsiębiorstw, państwowych banków, prezesów i dyrektorów agencji państwowych, a także np. skarbników gmin i powiatów.

"Spełnia kryteria"

Rzeczniczka PGE w odpowiedzi na pytania "Wyborczej" poinformowała, że członków rady nadzorczej powołuje walne zgromadzenie, a spółka nie ma wpływu na jej kształtowanie. "Pani Janina Goss potwierdziła także aktualność złożonych oświadczeń dotyczących spełnienia przez nią kryteriów niezależności członka Rady Nadzorczej, jak również otrzymała pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych" - czytamy.

BOŚ wypowiedział się w podobnym tonie. Biuro prasowe banku dodało, że członkowie rady są wybierani przez walne zgromadzenie na podstawie Kodeksu spółek handlowych, a także "polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A".

Ministerstwo Aktywów Państwowych odpowiedziało, że Janina Goss "spełnia kryteria stawiane kandydatom do rad nadzorczych". "Ministerstwo Aktywów Państwowych nie ma natomiast informacji na temat decyzji powołujących poszczególne osoby w skład rady nadzorczej Banku Ochrony Środowiska. Bank ten jest spółką publiczną i nie znajduje się w nadzorze właścicielskim MAP" - stwierdzono.

Więcej o: