Zawiadomienie ws. tajnych oświadczeń majątkowych. "Magister Julia Przyłębska i pięciu sędziów złamali prawo"

- Magister Julia Przyłębska i pięciu sędziów złamało prawo, więc składam zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa - poinformował poseł Adam Szłapka, dodając, że chodzi o sprawę utajnienia oświadczeń majątkowych sędziów i prezeski TK. - Wystosowałem również pismo do prezydenta Andrzeja Dudy, który jako strażnik Konstytucji powinien zareagować - powiedział polityk.
Zobacz wideo Julia Przyłębska obcesowo traktuje RPO Adama Bodnara podczas rozprawy

Jak już informowaliśmy, Julia Przyłębska utajniła oświadczenia majątkowe pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jej oświadczenie utajniła z kolei pierwsza prezeska Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska. Kiedy sprawa wyszła na jaw, prezeska TK złożyła wniosek o ujawnienie zastrzeżonego na jej prośbę dokumentu.

Jest zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Przyłębską

W czwartek podczas konferencji prasowej na temat utajnienia oświadczenia Julii Przyłębskiej wypowiadał się poseł Adam Szłapka. - Kwestia dostępu do informacji publicznej jest wartością konstytucyjną. Tymczasem Julia Przyłębska podjęła działania zmierzające do ukrycia swojego oświadczenia majątkowego oraz oświadczeń pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego - powiedział polityk, dodając, że "jest to działanie bezprawne, co wynika wprost z ustawy o statusie sędziów TK". - W ustawie zapisane jest, że sędziowie TK są zobowiązani do ujawniania oświadczeń majątkowych. Niewykonanie tego przepisu jest równoznaczne ze zrzeczeniem się stanowiska sędziego TK - wyjaśnił Szłapka.

- Magister Julia Przyłębska i pięciu sędziów złamali prawo, więc składam zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa - poinformował. - Wystosowałem również pisma do prezydenta Andrzeja Dudy, który jako strażnik Konstytucji powinien zareagować oraz do marszałek Elżbiety Witek, która po opróżnieniu stanowisk sędziów powinna podjąć działania legislacyjne, by uzupełnić te wakaty - podkreślił przewodniczący Nowoczesnej.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Mimo obowiązującej ustawy majątki są tajne

Jak podawała 19 kwietnia "Gazeta Wyborcza", pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego - chodzi o Krystynę Pawłowicz, Bartłomieja Sochańskiego, Michała Warcińskiego, Justyna Piskorskiego oraz Jarosława Wyrembaka - wystąpiło do prezeski TK Julii Przyłębskiej z wnioskiem o utajnienie swoich oświadczeń majątkowych za 2020 rok. Stało się tak, mimo że od 2016 roku obowiązuje Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którą sędzia TK jest zobowiązany do złożenia jawnego oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Możliwość utajnienia dokumentu ma być natomiast zagwarantowana przez art. 87 Prawa o ustroju sądów powszechnych w przypadku, gdyby ujawnienie informacji mogło wiązać się z zagrożeniem dla sędziego lub najbliższych mu osób.

Dziennik podał także, że 23 marca do pierwszej prezeski SN Małgorzaty Manowskiej wpłynął wniosek Przyłębskiej o nadanie klauzuli "zastrzeżone" jej oświadczeniu o stanie majątkowym za 2021 rok. "Pierwszy prezes SN wyraził zgodę na objęcie klauzulą tajności oświadczenia. [...] Nadanie klauzuli tajności nastąpiło po przeanalizowaniu złożonego wniosku i nie sporządzono w tym zakresie uzasadnienia" - cytowała Sąd Najwyższy "GW".

W rozmowie z tygodnikiem "Sieci" Julia Przyłębska stwierdziła, że "jawność oświadczeń majątkowych nie oznacza, że wszystkie szczegóły związane z prywatną transakcją zakupu nieruchomości mają być jawne". - W naszym przypadku każdy pretekst do ataku jest dobry - mówiła, tłumacząc się z utajnienia jej oświadczenia majątkowego.

Więcej na temat utajnienia majątków sędziów i prezeski TK można przeczytać w poniższych tekstach:

Więcej o: