Po spotkaniu Agaty Dudy z posłankami opozycji. "Obiecała, że porozmawia z mężem"

Zakończyło się spotkanie Agaty Kornhauser-Dudy z posłankami opozycji w Pałacu Prezydenckim. Tematem rozmów była tzw. ustawa lex Czarnek. - Pierwsza dama podzieliła nasze obawy. Jako była nauczycielka wyraziła się dosyć jasno, co uważa o ustawie - komentowała posłanka Kinga Gajewska.

Spotkanie posłanek opozycji i Agaty Kornhauser-Dudy trwało ok półtorej godziny. Po jego zakończeniu parlamentarzystki spotkały się z dziennikarzami. Poinformowały, że pierwsza dama podziela ich obawy odnośnie do tzw. ustawy lex Czarnek - w szczególności jeśli chodzi o zapisy dotyczące zwalniania dyrektora bez wypowiedzenia, wzrost kompetencji kuratorów oświaty oraz zapisy dotyczące inwigilowania nauczycieli. - Jako była nauczycielka wyraziła się dosyć jasno, co uważa o ustawie. Obiecała, że porozmawia z mężem o tej ustawie, przedstawi argumenty, które zaprezentowaliśmy. Uzbroiłyśmy ją w naprawdę mocne argumenty - mówiła po spotkaniu posłanka PO, Kinga Gajewska.

Agata Kornhauser-Duda po spotkaniu z posłankami opozycji

"Pierwsza Dama obiecała nam, że podzieli się z mężem swoimi obawami dotyczącymi lex Czarnek i zrobi wszystko, aby być na spotkaniu Prezydenta z Ministrem Czarnkiem. Zgodziła się z naszymi argumentami. - napisała Gajewska na swoim Twitterze.

Ustawa "lex Czarnek" - głowne założenia

Główne zmiany w prawie oświatowym, jakie zakłada projekt lex Czarnek, to:

- Umożliwienie arbitralnego odwoływania i zastępowania dyrektorów placówek oświatowych posłusznymi władzy funkcjonariuszami. Kurator reprezentujący ministra będzie mógł odwołać dyrektora z powodu „niewypełnienia zaleceń", bez uzasadnienia i bez możliwości odwołania się od tej decyzji;

Zobacz wideo Czarnek: To, że mam tylko jedną żonę, ślub kościelny i tylko małżeńskie dzieci, nie znaczy, że jestem jaskiniowcem

- Wprowadzenie dodatkowych sankcji karnych za „niedopełnienie obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnim" (choć nauczyciel i dyrektor podlegają już jako funkcjonariusze publiczni sankcjom zapisanym w kodeksie karnym) np. za zorganizowanie zajęć lekcji o Konstytucji RP, o ochronie praw człowieka, ochronie klimatu i środowiska, zajęć o równouprawnieniu?

- Ograniczenie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w prowadzeniu placówek oświatowych, w tym ich decyzyjności w sprawie wyboru dyrektora oraz tworzenia lokalnej sieci szkół;

- Drastyczne ograniczenie autorskich programów, dostosowanych do potrzeb różnych uczniów, ograniczenie zajęć i programów dodatkowych, w tym realizowanych przez organizacje społeczne – kurator będzie decydował o tym, jakie zajęcia mogą się odbyć na terenie szkoły i jakie organizacje społeczne mogą je prowadzić. Kurator będzie mógł zablokować także takie zajęcia, które zostały przez rodziców i uczniów zaopiniowane pozytywnie.

- Ograniczenie roli rodziców i uczniów w procesie edukacji - w szkole mogą pojawić się dodatkowe zajęcia lub treści, powstające z inicjatywy administracji centralnej. Zajęcia te będą wyłączone z opinii kuratorium i trafią bezpośrednio do szkół.

Przemysław Czarnek spotka się z prezydentem  

Wcześniej spotkanie pierwszej damy z posłankami opozycji skomentował też sam Przemysław Czarnek. - Cieszę się, że ta ustawa podlega tak szerokim konsultacjom, że także pani prezydentowa chce rozmawiać na ten temat z paniami z Koalicji Obywatelskiej. Ot, spotkanie i tyle - powiedział w radiowej Jedynce.

Ale chcę również podkreślić i przypomnieć, że projekt ustawy, dziś zwanej lex Czarnek, przedstawiłem panu prezydentowi, ale i pani profesor Agacie Kornhauser-Dudzie również, osiem, dziewięć miesięcy temu, czy nawet blisko rok temu, kiedy rozpoczynaliśmy prace legislacyjne w tej sprawie. Ten projekt niewiele się różni

- dodał.

Przemysław Czarnek przekazał również, że sam był umówiony z prezydentem Andrzejem Dudą w sprawie lex Czarnek. Do spotkania jednak nie doszło z powodu zachorowania prezydenta na COVID-19. Ma zostać wyznaczony nowy termin.

Dokładnej daty jeszcze nie znam, ale jestem w kontakcie z panem ministrem Pawłem Szrotem, szefem gabinetu politycznego pana prezydenta, i w tym tygodniu do tego spotkania ma dojść

- poinformował Czarnek.

Więcej o: