Sejm przyjął "lex Czarnek". Co to oznacza dla uczniów? Kuratorzy oświaty będą mieli więcej uprawnień

Sejm przyjął nowelizację prawa oświatowego, która zwiększa uprawnienia kuratorów. Za głosowało 227 posłów, przeciw było 214, a żaden z posłów nie wstrzymał się od głosu. Posłowie odrzucili wniosek opozycji o odrzucenie ustawy w całości oraz wszystkie poprawki zaproponowane przez opozycję. Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Co to oznacza dla uczniów?

Nowelizacja Prawa oświatowego, która została przygotowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, nazywana jest potocznie "lex Czarnek". Ten kontrowersyjny projekt zwiększa uprawnienia kuratorów oświaty.

Zobacz wideo Czarnek: To, że mam tylko jedną żonę, ślub kościelny i tylko małżeńskie dzieci, nie znaczy, że jestem jaskiniowcem

Sejm przyjął projekt "lex Czarnek". Co to oznacza dla polskich szkół?

Przyjęcie "lex Czarnek" oznacza zmniejszenie wpływu dyrektorów, rodziców, uczniów oraz wspólnoty lokalnej na to, co dzieje się w szkole bądź placówce. Jeśli kuratorowie będą mieli większy wpływ, tym samym na szkoły będzie mógł wpływać również rząd (kuratorzy są bowiem powoływani przez ministra). W przypadku gdy dyrektor nie wykona poleceń kuratorium, będzie wezwany do wyjaśnień, kurator będzie mógł też wnioskować o wydalenie dyrektora ze szkoły bez wypowiedzenia. Wprowadzenie "lex Czarnek" oznacza również, że wszędzie tam, gdzie do tej pory wymagana była opinia kuratora, teraz będzie musiała być ona pozytywna.

Dyrektor szkoły będzie więc musiał mieć zgodę kuratora na organizację dodatkowych zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia czy organizacje. Aby uczeń mógł w nich uczestniczyć, konieczna będzie pisemna zgoda rodzica lub opiekuna.  

Spacer z golden retrieverami podczas 29. finału WOŚP.Co dobrego zdarzyło się w 2021 roku? Przypominamy same pozytywne wydarzenia

W "lex Czarnek" nie zabrakło również punktu dotyczącego nauczania zdalnego. Jak podaje "Rzeczpospolita", tryb nauczania zdalnego zyska podstawę ustawową. Jeśli zajęcia będą zawieszone na dłużej niż dwa dni, trzeba będzie przejść na naukę zdalną, choć nie musi to oznaczać lekcji przez Internet, a jedynie zadanie uczniom pracy do wykonania.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Najnowsze przepisy szczegółowo określają również zasady likwidacji szkoły publicznej. Szkoła taka może zostać zlikwidowana, jeśli nie ograniczy to dostępności do nauki, wychowania i opieki, poprawi tę dostępność oraz nie pogorszy np., warunków dotarcia do szkoły. Obowiązkowe jest również uzasadnienie zamknięcia zmianami demograficznymi.

"Lex Czarnek" wywołało falę protestów. Przeciwko projektowi sprzeciwiano się w wielu miastach Polski

Projektowi "lex Czarnek" sprzeciwiają się aktywiści, nauczyciele, dyrektorzy, rodzice, uczniowie, członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz samorządowcy. 3 stycznia odbyły się protesty w kilkunastu miastach w Polsce. Z kolei 4 stycznia na posiedzeniu sejmowym Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży i Komisji Obrony Narodowej pod Sejmem zorganizowano manifestację.  Mimo to 227 zagłosowało za przyjęciem, co oznacza, że projekt "lex Czarnek" trafi teraz do Senatu. 

Wicerzecznik Porozumienia Jan StrzeżekPosłowie Porozumienia zagłosowali za "lex Czarnek". Strzeżek: Pomyłka

Więcej o: