Andrzej Duda odmówił powołania sędziów nominowanych przez poprzednią KRS. Znamy nazwiska

Prezydent Andrzej Duda odmówił powołania na stanowiska sędziów, których kandydatury przedstawiła poprzednia Krajowa Rada Sądownictwa. Byli to kandydaci do Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych okręgowych i WSA.
Zobacz wideo Jak ofiary Pegasusa mogą dochodzić swoich praw? Pytamy senatora Kwiatkowskiego

Informację o postanowieniu prezydenta opublikowano w dzienniku urzędowym Monitor Polski. W postanowieniu czytamy, że prezydent Andrzej Duda odmawia powołania w sumie 11 osób na stanowiska w poszczególnych sądach. 

Te osoby były nominowane na stanowiska sędziego Sądu Najwyższego, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a także sądów apelacyjnych i okręgowych.

Jak podaje portal prawo.pl, to kandydaci wskazani prezydentowi do powołania przez poprzednią Krajową Radę Sądownictwa, a więc tę sprzed zmian wprowadzonych przez PiS w 2017 roku. Wtedy Sejm przyjął ustawę, która wygasiła kadencje członków rady i powołana została nowa rada, nazywana neo-KRS.

Zanim powołano nową radę, poprzednia KRS wskazała jeszcze prezydentowi kandydatów na wakaty w kilku sądach. W niektórych przypadkach prezydent nominował sędziów, ale niektóre kandydatury aż do teraz pozostawały nierozpatrzone. 

Więcej wiadomości znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot w wypowiedzi dla PAP stwierdził, że niepowołanie kandydatów jest "prerogatywą pana prezydenta" i "nie ma takiego zwyczaju, żeby podawać przyczynę i przesłanki takiej decyzji".

Czym jest neo-KRS?

Sformułowanie neo-KRS odnosi się do sytuacji z 2018 roku, kiedy po raz pierwszy członków rady wybrali politycy. Swoich kandydatów przedstawili posłowie PiS i Kukiz'15. Kluby opozycyjne - PO, PSL i Nowoczesna nie poparły żadnego ze zgłoszonych 18 kandydatów do KRS, w ramach protestu przeciwko przejmowaniu kontroli nad radą.

Krajowa Rada Sądownictwa składa się z 25 osób: pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, ministra sprawiedliwości, prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedstawiciela prezydenta, 15 członków wybranych spośród sędziów SN, sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych, czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów.

Od początku pojawiają się wątpliwości co do legalności nowej rady. W marcu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie dotyczące powoływania sędziów Sądu Najwyższego przez KRS. "Kolejne nowelizacje polskiej ustawy o KRS, które doprowadziły do zniesienia skutecznej kontroli sądowej rozstrzygnięć KRS o przedstawieniu Prezydentowi RP wniosków o powołanie kandydatów do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego, mogą naruszać prawo Unii" - stwierdził TSUE. 

TSUE zwrócił uwagę na fakt, że ustawa o KRS z 2018 roku uniemożliwia skuteczne odwołanie się od decyzji KRS, zaś nowelizacja tej ustawy z 2019 roku blokuje wnoszenie odwołań od rozstrzygnięć KRS i umorzyła niezakończone do tej pory postępowania odwoławcze. 

Komu Duda odmówił nominacji? Lista

Na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego:

 • 1. Aleksander Jerzy KAPPES
 • 2. Janusz Piotr KASPRYSZYN
 • 3. Wojciech Jerzy KOCOT
 • 4. Katarzyna Małgorzata POLAŃSKA-FARION

Na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

 • 5. Grzegorz Stanisław BORKOWSKI - w Warszawie

Na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

 • 6. Agnieszka Halina ŁUKASZUK - w Warszawie
 • 7. Grzegorz Zbigniew MIŚKIEWICZ - w Warszawie
 • 8. Tomasz Michał WOJCIECHOWSKI - w Rzeszowie

Na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

 • 9. Krzysztof PTASIEWICZ - w Warszawie
 • 10. Piotr Mirosław RACZKOWSKI - w Warszawie

Na stanowisku sędziego Wojskowego Sądu Okręgowego:

 • 11. Wojciech Rafał BUCHAJCZUK - w Warszawie
Więcej o: