Prawie 40 proc. wyborców PiS za prawem do małżeństw dla tęczowych rodzin. Przełomowe badania

56 proc. badanych uważa, że osoby tej samej płci powinny móc wziąć ślub, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim dzieciom - np. aby uniknąć zabrania do domu dziecka, kiedy umrze rodzic biologiczny. To jeden z wniosków z badania "Jesteśmy rodziną. Co myślą Polacy i Polki o rodzinach osób LGBT+?". W wielu przypadkach elektorat prawicowy okazuje się zdecydowanie bardziej liberalny niż partia, którą popierają.

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza opublikowało raport "Jesteśmy rodziną. Co myślą Polacy i Polki o rodzinach osób LGBT+?". To podsumowanie ogólnopolskich badań ilościowych na grupie reprezentatywnej Polek i Polaków w wieku 18–65 lat oraz kolejny element kampanii "Jesteśmy rodziną", w której Stowarzyszenie oddaje głos tęczowym rodzinom, żyjącym dziś w Polsce.

- Temat rodzicielstwa par tej samej płci jest od lat wykorzystywany jako straszak przez prawicowych polityków i hierarchów Kościoła katolickiego, którzy nieodpowiedzialnie oczerniają rodziny, które już dziś żyją w Polsce - mówi Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.

W Polsce mieszka ponad 37 milionów ludzi. Według najnowszych badań IPSOS 9 procent z nich to osoby LGBT+. Nie istnieją konkretne dane ilościowe na temat liczebności tęczowych rodzin, czyli par osób tej samej płci, wychowujących dzieci w Polsce, lecz dostępne badania jakościowe pozwalają szacować tę liczbą na ok. 50 tys. rodzin. W świetle polskiego prawa rodziny zakładane przez osoby LGBT+ nie istnieją.

Zobacz wideo Skąd nagła ofensywa antyludzkich projektów Kai Godek? Pytamy posłankę Monikę Rosę

Większość Polaków wie, że homoseksualność jest czymś normalnym 

Badania dotyczące postaw wobec homoseksualności i tęczowych rodzin zostały w badaniu ukazane w precyzyjny sposób - z podziałem na sympatie polityczne ankietowanych. Dzięki temu możemy dowiedzieć się, jaki stosunek do osób homoseksualnych i tworzonych przez nich rodzin mają wyborcy choćby Zjednocznej Prawicy. To pierwsze takie badanie w Polsce, a jego wyniki mogą być zaskakujące.

I tak ze stwierdzeniem "geje i lesbijki powinni się leczyć" zgodziło się łącznie 22 proc. wszystkich badanych, a 64 proc. było przeciwko. Należy zauważyć, że aż 14 proc. osób odpowiedziało "trudno powiedzieć". 22 proc. osób zgodziło się ze stwierdzeniem, że homoseksualność jest nienormalna i należy ją aktywnie zwalczać". 67 proc. nie zgodziło się z tym stwierdzeniem, a 11 proc. osób. nie miało zdania.

Z kolei ze stwierdzeniem "homoseksualność istniała od zawsze i jest czymś normalnym w naturze" zgodziło się 69 proc. badanych, nie zgodziło się 19 proc. osób, a 12 proc. nie wiedziało, co odpowiedzieć.

Te zagadnienia podzielono też na elektoraty. Na wykresach widać wyraźnie, że największą akceptację dla osób LGBT+ mają wyborcy Lewicy. Około 70 proc. osób wśród wyborców Lewicy zdecydowanie nie zgadzała się z tym, że geje i lesbijki powinni się leczyć oraz, że homoseksualność jest nienormalna i należy ją zwalczać i zdecydowanie zgadzała się, że homoseksualność jest czymś normalnym.

Ankietowani głosujący na Zjednoczoną Prawicę nie mieli tak jednorodnych poglądów. Większość osób nie wiedziała, czy geje i lesbijki powinni się leczyć, raczej nie zgadzała się z tym, że homoseksualność jest nienormalna i zdecydowanie zgadzała się, że homoseksualność istniała od zawsze.

Jak Polacy widzą rodzinę?

Ogromna większość społeczeństwa rozumie pojęcie rodziny w sposób szeroki i inkluzywny. Na gotowość Polek i Polaków do określenia danej relacji mianem rodziny wpływają więzy krwi, formalizacja związku, obecność dzieci oraz płeć osób tworzących rodzinę wpływają. Związki osób tej samej płci uważa za rodzinę najmniejszy procent, lecz wciąż ponad połowa badanych.

Znakomita większość Polek i Polaków uważa za rodzinę dziadków wychowujących wnuka lub wnuczkę (95 proc.), matkę wychowującą dziecko wspólnie z babcią (93 proc.), rodzica wychowującego dziecko samodzielnie (92 proc.), parę osób różnej płci wychowującą dziecko i żyjącą bez ślubu oraz bezdzietne małżeństwo (91 proc.), a także parę osób żyjącą bez ślubu, wychowującą dziecko z poprzedniego związku jednej z nich (90 proc.). Trzy czwarte społeczeństwa uznaje za rodzinę bezdzietną parę różnej płci bez ślubu (74 proc.). Prawie dwie trzecie z nas uznaje za rodzinę parę osób tej samej płci, wychowujących biologiczne dziecko jednej z nich (65 proc.), a ponad połowa parę tej samej płci z dzieckiem adoptowanym (59 proc.) i bezdzietną parę dwóch mężczyzn lub kobiet (58 proc.).

Lewicowi wyborcy z jasnym stanowiskiem, prawicowi podzieleni

Przy podziale z uwzględnieniem sympatii politycznych widać znów, że ugruntowane zdanie ma w tej sprawie Lewica. 63 proc. zdecydowanie zgadza się, 20 proc. zgadza się i 10 proc. raczej zgadza się (łącznie to 93 proc.), że biologiczny rodzic wychowujący dziecko z partnerem/partnerką tej samej płci to też rodzina.

W przypadku Koalicji Obywatelskiej i Polska 2050 również najczęściej wybieraną odpowiedzią było "zdecydowanie się zgadzam".

Nieco, ale nie radykalnie w stronę niezgody z tym stwierdzeniem przechylają się wyborcy Zjednoczonej Prawicy i Konfederacji.

Podobne wyniki osiągnięto przy stwierdzeniu "Dwie osoby tej samej płci żyjące w związku i wychowujące adoptowane dziecko - to też rodzina". Elektorat Lewicy, Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 w większości zdecydowanie zgadzał się z tym zdaniem. Około 30 proc. elektoratów Zjednoczonej Prawicy i Konfederacji zdecydowanie się nie zgadzało. Jednocześnie 35 proc. w przypadku PiS i sojuszników oraz 41 proc. w przypadku Konfederacji w jakimś stopniu zgadza się z tym stwierdzeniem.

Czy para tej samej płci nieposiadająca dzieci to rodzina? Większość elektoratu Lewicy uważa, że zdecydowanie tak, a łącznie 93 proc. zgadza się z tym zdaniem. Przy braku dzieci lekki spadek poparcia widać wśród elektoratu Koalicji Obywatelskiej (łącznie 77 proc.) Polski 2050 (łącznie 71 proc.).

30 proc. wyborców Konfederacji i 29 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy zdecydowanie nie zgadza się z tym, że bezdzietna para tej samej płci to rodzina.

Miłość ważniejsza od więzów krwi

Znaczna większość z nas uważa, że o szczęściu dziecka nie decydują więzy krwi, płeć, czy orientacja seksualna opiekunów. Zgadzamy się również, że rozstanie rodziców i wychowanie przez jednego rodzica mogą służyć dobru dziecka. Prawie połowa z nas uważa, że geje i lesbijki mogą być rodzicami, a ponad 1/3 jest przeciwnego zdania.

W ogromnej większości za priorytet w wychowaniu dziecka uważamy bliskość emocjonalną (94 proc.). Uważamy, że prawo do założenia rodziny jest uniwersalne (87 proc.), a podstawą zaistnienia rodziny są miłość, troska i szacunek, a nie to, kto ją tworzy (86 proc.). Zgadzamy się, że rodzice zastępczy mogą być równie dobrzy, jak biologiczni (88 proc.), a samodzielny rodzic może zapewnić dziecku wszystko, czego potrzebuje (82 proc.). Ponad 3/4 badanych uważa też, że rozstanie jest czasem lepsze dla dobra dziecka (76 proc.), a ponad 2/3 uznaje płeć i orientację seksualną za mniej ważne od miłości, bezpieczeństwa i wsparcia ze strony rodzica (71 proc.). Na rodzicielstwo osób homoseksualnych zgadza się prawie połowa (48 proc.), a sprzeciwia ponad 1/3 z nas (37 proc.).

Jestem bardzo tolerancyjna i jeżeli para kobiet czy mężczyzn dobrze zaopiekuje się sobą nawzajem i dzieckiem, to dalej jest rodziną, płeć nie gra roli. Jak są problemy to ktoś pomoże, ale to dalej jest rodzina. Czasem para kobiet czy mężczyzn nawet lepiej zaopiekuje się dzieckiem niż taka "książkowa".

Dla zaistnienia rodziny najważniejsze są miłość, troska i szacunek, a nie to, kto ją tworzy. Z tym stwierdzeniem zgadzają się wszyscy badani, niezależnie od sympatii politycznych, nawet w przypadku wyborców Zjednoczonej Prawicy (79 proc.) i Konfederacji (67 proc.)

Dobry rodzic to taki, który zapewnia dziecku miłość, bezpieczeństwo i wsparcie. Płeć czy orientacja seksualna nie mają znaczenia. W tym przypadku zgoda ze zdaniem była mniejsza, ale nadal 53 proc. badanych wyborców Zjednoczonej Prawicy i aż 60 proc. badanych wyborców Konfederacji zgadza się z tym stwierdzeniem.

Gdy zapytano o to, czy geje i lesbijki nie powinni być rodzicami, zdecydowanym brakiem zgody zareagowali wyborcy Lewicy. W większości z tym stwierdzeniem nie zgadzają się też wyborcy Koalicji Obywatelskiej (65 proc.) i Polski 2050 (62 proc.).

Ze zdaniem zgadzają się natomiast wyborcy Zjednoczonej Prawicy (66 proc.) i Konfederacji (52 proc.).

Polacy obawiają się prześladowania dzieci przez społeczeństwo

Ponad 1/4 Polaków i Polek nie wie, czy tęczowe rodziny żyją w Polsce, a prawie uważa, że ich nie ma. Dla znacznej grupy pozostają one zjawiskiem mało znanym, choć akceptowalnym. Dość częste są wątpliwości związane z brakiem wiedzy oraz obawami przed negatywnymi reakcjami otoczenia.

Prawie dwie trzecie Polek i Polaków (65 proc.) zdaje sobie sprawę z tego, że w Polsce żyją tęczowe rodziny i deklaruje akceptację dla nich pod warunkiem sprawdzenia się w roli rodziców. Ponad połowa z nas sądzi, że tęczowe rodziny od dawna bez problemu funkcjonują w krajach zachodnich (59 proc.), a jednocześnie że konsekwencje wychowania dzieci przez pary tej samej płci nie są znane (58 proc.). Jednocześnie połowa badanych jest zdania, że badania naukowe potwierdziły brak różnic między rodzicielstwem par tej samej i różnej płci (50 proc.), a 1/4 nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie (25 proc.).

Trzy czwarte społeczeństwa jest przekonana, że dzieci wychowywane w tęczowych rodzinach są narażone na drwiny ze strony rówieśników i otoczenia (77 proc.). Zdecydowana większość wyborców Zjednoczonej Prawicy i Konfederacji nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie, czy w Polsce już dziś żyją pary jednopłciowe wychowujące dzieci.

Nawet w przypadku Lewicy tylko 38 proc. badanych zdecydowanie zgodziła się ze stwierdzeniem (łącznie 83 proc.).

"Lekarze i naukowcy są zgodni, że pary tej samej płci są tak samo dobrymi rodzicami, jak pary różnopłciowe" - z tym stwierdzeniem wyborcy Zjednoczonej Prawicy równie często odpowiadali "zdecydowanie się nie zgadzam", co "nie wiem". Wyborcy Konfederacji nieco częściej nie wiedzieli, czy to prawda.

Zdecydowanie wszyscy badani zgodzili się co do tego, że problemem dla dzieci wychowywanych przez pary jednopłciowe będzie wyśmiewanie przez rówieśników. Odpowiedzi były niemal wyrównane.

Zapewnić bezpieczeństwo tęczowym rodzinom

Skonfrontowana z faktem istnienia tęczowych rodzin, większość Polek i Polaków uważa, że należy zapewnić im - oraz ich dzieciom - bezpieczeństwo i ochronę prawną. Przepisy powinny zostać zmienione szybko, ponieważ dotyczą rodzin i dzieci, a nie ideologii. Trzy czwarte Polek i Polaków chce chronić dzieci z tęczowych rodzin przed prześladowaniami (76 proc.). Ponad połowa uważa, że parom tej samej płci wychowującym dzieci należy umożliwić zawarcie małżeństwa, które uchroni dzieci przed staniem się sierotą w momencie śmierci rodzica biologicznego (56 proc.). Taki sam odsetek badanych jest zdania, że jak najszybciej należy zrównać prawa par tej samej i różnej płci. Znaczna większość badanych zgadza się, że temat praw dla par tej samej płci trzeba "załatwić i mieć z tym spokój". Jednocześnie ponad połowa nie widzi zagrożenia ze strony "ideologii LGBT" (52 proc.), a przeciwnego zdania jest ponad 1/3 badanych (35 proc.).

Z tym, że dzieci wychowane przez pary jednopłciowe należy chronić przed prześladowaniami, zgadzają się niemal wszystkie elektoraty. W przypadku Lewicy to 84 proc. i jedynie o jeden punkt procentowy mniej wśród elektoratu Polski 2050. Jeszcze więcej w przypadku Koalicji Obywatelskiej - aż 89 proc.

Jednocześnie wyborcy Zjednoczonej Prawicy i Konfederacji zgadzają się z tym stwierdzeniem w 70 proc.

O tym, że osoby tej samej płci powinny móc wziąć słub, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim dzieciom, jest przekonanych 88 proc. wyborców Lewicy, 74 proc. Koalicji Obywatelskiej i 65 proc. wyborców Polski 2050. 

W przypadku Zjednoczonej Prawicy i Konfederacji, około 30 proc. osób odpowiedziało "zdecydowanie nie". Za tym stwierdzeniem opowiedziało się jedynie 37 proc. wyborców ZP i 33 proc. wyborców Konfederacji. 

Wyborcy Lewicy w znacznej większości (93 proc.) zgadzają się z tym, że powinno się jak najszybciej wprowadzić przepisy dające równe prawa parom jednopłciowym i różnopłciowym. Zgadza się z tym też 76 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej i 71 badanych z grona wyborców Polski 2050.

Wielu prawicowych wyborców jest zdecydowanie przeciwnych. Zgadza się z tym 32 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy i tyle samo wyborców Konfederacji.

Zjednoczona Prawica w kampaniach wyborczych wielokrotnie mówiła o "ideologii LGBT". Okazuje się, że wielu wyborców partii rządzącej (łącznie 65 proc.) zgadza się ze stwierdzeniem, że coś takiego jest zagrożeniem dla rodzin w Polsce. Jednocześnie aż 13 proc. nie ma na ten temat zdania. 

Co ciekawe, niemal 1/4 wyborców Polski 2050 również uważa, że "ideologia LGBT" jest zagrożeniem.

Raport opiera się na danych z badania ilościowego na reprezentatywnej grupie Polek i Polaków n=1002 w wieku 18–65 lat przeprowadzonego na przełomie lipca i sierpnia 2021 roku metodą CAWI przez ABR Sesta na zlecenie Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.

Więcej o: