Sekretarz generalna Rady Europy domaga się wyjaśnień od szefa MSZ. Chodzi o listopadowy wyrok TK

Sekretarz generalna Rady Europy Marija Pejcinović Burić skierowała pismo do szefa MSZ Zbigniewa Raua z wnioskiem o wyjaśnienia ws. listopadowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. TK stwierdził wówczas, że Europejski Trybunał Praw Człowieka nie ma kompetencji do oceny legalności wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Sekretarz generalna Rady Europy Marija Pejcinović Burić w liście do ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua zwróciła się o wyjaśnienie, w jaki sposób Polska w związku z listopadowym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego zapewnia skuteczną realizację swoich zobowiązań wynikających z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

"Wniosek odnosi się w szczególności do prawa do rzetelnego procesu sądowego przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą oraz do roli Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w rozstrzyganiu interpretacji Konwencji" - podkreśla Rada Europy w komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej.

Sekretarz generalna Rady Europy oczekuje na odpowiedź polskiego ministra do 7 marca.

Zobacz wideo Co jest największym problemem PiS? Prof. Marciniak: Zdecydowanie inflacja

Wyrok TK ws. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

W listopadzie Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej orzekł, że Europejski Trybunał Praw Człowieka nie ma kompetencji do oceny legalności wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Orzeczenie zapadło w postępowaniu toczącym się z wniosku Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry.

Ziobro wniósł o zbadanie zgodności z Konstytucją artykułu 6. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w rozumieniu, w jakim pojęcie "sąd" ma obejmować także Trybunał Konstytucyjny. Artykuł, o który chodzi, stanowi o prawie każdego do rozpatrzenia jego sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd powołany zgodnie z ustawą. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że pojęcie "sąd" w rozumieniu konwencji go nie obejmuje.

Julia Przyłębska, prezes Trybunału KonstytucyjnegoTK: Przepis Europejskiej Konwencji Praw Człowieka niezgodny z konstytucją

Wniosek sekretarz generalnej Rady Europy do polskiego ministra został skierowany na podstawie art. 52 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Mowa w nim o tym, że "na żądanie Sekretarza Generalnego Rady Europy każda Wysoka Układająca się Strona złoży wyjaśnienia w sprawie sposobu, w jaki jej prawo wewnętrzne zapewnia skuteczne stosowanie wszystkich postanowień niniejszej Konwencji".

W listopadzie Marija Pejcinović Burić oceniła, że wyrok TK "jest bezprecedensowy i budzi poważne obawy". 

Choinkowa bombka przedstawiająca Mikołaja w maseczce (zdjęcie ilustracyjne)Nowe obostrzenia. Wśród nich okresowy powrót do nauki zdalnej [LISTA]

Więcej o: