Kryzys na granicy. Klaudia Jachira i Urszula Zielińska otworzyły biuro poselskie na terenie stanu wyjątkowego

Klaudia Jachira i Urszula Zielińska, posłanki Koalicji Obywatelskiej, otworzyły biuro poselskie w Białowieży. Dzięki temu mogą wjechać na teren objęty stanem wyjątkowym.
Zobacz wideo "Dlaczego wśród uchodźców są głównie mężczyźni?" [Q&A Gazeta.pl]

"W związku z narastającym kryzysem humanitarnym na obszarach przygranicznych wspólnie z Klaudią Jachirą podjęłyśmy decyzję o otwarciu wspólnej filii biura poselskiego w Białowieży w woj. podlaskim" - poinformowała na Facebooku Urszula Zielińska. Jak podkreśliła posłanka, biuro ma stanowić miejsce wsparcia dla lokalnej społeczności, "która jest dziś pod szczególną presją w wielu wymiarach, przede wszystkim humanitarnym i ekonomicznym, ale również przyrodniczym".

Zielińska zaznaczyła, że otwarcie biura związane jest również z "wprowadzoną od września cenzurą prewencyjną i zakazem wstępu niezależnych mediów" przez co obywatele "mają utrudniony dostęp do rzetelnej informacji o tym, co naprawdę dzieje się na terenach objętych stanem wyjątkowym". "Głównym powodem jest poczucie, które mamy po rozmowach z mieszkańcami terenów zamkniętych stanem nadzwyczajnym, że właśnie wewnątrz tych obszarów potrzebne jest największe wsparcie poselskie. Do tego dochodzi problem budowy zapory przez Puszczę Białowieską. Ta budowa zaburzy korytarze migracyjne wielu dzikich zwierząt chronionych prawem, zagrażając ich siedliskom, a wręcz całym populacjom" - napisała posłanka.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl

Górzna. Ciężarówka wjechała w domCiężarówka "wmontowała się" w dom. Rodzina została bez dachu nad głową

Grupa Granica apeluje

Aktualny kryzys migracyjny wywołał i eskaluje reżim Alaksandra Łukaszenki i podległe mu służby. Celem tych działań jest destabilizacja sytuacji w Polsce, wywarcie politycznego nacisku na całą Unię Europejską. W obliczu realnej groźby pogorszenia sytuacji na polsko-białoruskiej granicy publikujemy:

Apel Grupy Granica o utworzenie korytarza humanitarnego

W związku z rosnący ryzykiem eskalacji przemocy na granicy polsko-białoruskiej Grupa Granica wystosowała apel do instytucji krajowych i międzynarodowych, w tym ONZ, Rzecznika Praw Obywatelskich czy OBWE. Działacze apelują o monitorowanie sytuacji i wywieranie nacisku na polskie władze, aby te natychmiast zapewniły na granicy pomoc humanitarną i medyczną. Zaapelowano również do rządu o utworzenie korytarza humanitarnego.

Zamiast nielegalnych wywózek, przemocy i ignorowania kryzysu humanitarnego domagamy się ochrony życia i zdrowia, sprzeciwu wobec tortur oraz ochrony i respektowania praw osób migrujących. Mamy jako państwo obowiązek zapewnić pomoc osobom wykorzystywanym przez reżim Łukaszenki - ochronę międzynarodową dla osób uciekających przed przemocą, prześladowaniami czy wojną, a dla pozostałych bezpieczny powrót do domu. To nie tylko nakaz moralny, ale też obowiązek wynikający z prawa międzynarodowego.

W obliczu realnej groźby eskalacji sytuacji na granicy apelujemy do rządzących oraz do Straży Granicznej, MSWiA oraz Wojsk Obrony Terytorialnej o przestrzeganie podstawowych zasad humanitaryzmu, podjęcie działań mających na celu ratowanie życia i zdrowia osób migrujących, czyli kobiet, dzieci, osób starszych i mężczyzn, które uciekają z krajów objętych konfliktami, prześladowaniami i destabilizacją.

Na granicy Polski nie może dochodzić do przemocy ani przypadków naruszenia praw człowieka, które obserwujemy od tygodni. Bezpieczna granica to taka, na której osoby migrujące mogą liczyć na ochronę. To taka, na której nikt nie umiera".

Aleksandrów Łódzki. Podpalił samochody i dom, chciał zabić rodzeństwo. Tragedii zapobiegł kotPodpalił samochody i dom, chciał zabić rodzeństwo. Tragedii zapobiegł kot

Więcej o: