Wyrok TK: Jeden z przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jest niezgodny z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Europejska Konwencja Praw Człowieka - a konkretnie jeden z jej zapisów - jest niezgodna z polską konstytucją. To umowa międzynarodowa, która gwarantuje obywatelom szereg praw i wolności. TK zajmował się tą sprawą na wniosek Prokuratora Generalnego i ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry.

Od południa w środę Trybunał Konstytucyjny zajmował się wnioskiem Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry ws. niekonstytucyjności jednego z przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Przed TK swoje stanowiska zaprezentowali przedstawiciele prezydenta, Sejmu, Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich i MSZ.

Więcej najnowszych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Chodzi o art. 6 ust.1, który głosi, że "każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym, albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej".

Trybunał w pięcioosobowym składzie (pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej) orzekł, że przepis konwencji, który dotyczy przyznawania konwencji praw człowieka w zakresie, w jakim Europejski Trybunał Praw Człowieka ocenia legalność wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, jest niekonstytucyjny. 

Zobacz wideo Radosław Sikorski: UE stosuje wobec Polski te same kryteria, jakie stosuje wobec innych krajów

Zbigniew Ziobro kwestionuje zapis EKPC

Jeszcze w lipcu Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro uznał, że Europejski Trybunał Praw Człowieka nie powinien oceniać legalności wyboru sędziów polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego skierował do tego drugiego wniosek o uznanie jednego z przepisów europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka za niezgodny z konstytucją.

Swój wniosek argumentował wyrokiem ETPC z 7 maja 2021 r. Xero Flor przeciwko Polsce. Europejski trybunał orzekając w sprawie firmy Xero Flor, uznał, że Polska naruszyła przepisy konwencji w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego przez sąd ustanowiony ustawą.

W ocenie Prokuratora Generalnego, we wskazanym wyroku dokonano nieuprawnionej, sprzecznej z dotychczasowym orzecznictwem Trybunału w Strasburgu interpretacji art. 6 Konwencji, wedle której pojęcie 'sąd' miałoby obejmować również Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej. Tymczasem zgodnie z przepisami ustawy zasadniczej Trybunał Konstytucyjny nie może być uznany za sąd, gdyż nie sprawuje on wymiaru sprawiedliwości, lecz dokonuje hierarchicznej kontroli norm prawnych" - podawał w komunikacie Prokurator Generalny.

We wniosku wskazał też, że normy konstytucyjne nie przewidują uprawnień instytucji takiej jak Trybunał w Strasburgu do badania ustrojowej pozycji polskiego Trybunału Konstytucyjnego oraz legalności powołanych do niego sędziów. Tym samym Europejski Trybunał Praw Człowieka "naruszył suwerenne prawo państwa polskiego do kształtowania jego sądownictwa konstytucyjnego i wyłaniania sędziów Trybunału Konstytucyjnego" - wskazano w komunikacie.

Konwencja europejska to umowa międzynarodowa obowiązująca w 47 państwach Rady Europy. Polska ratyfikowała ją w 1993 r. Dokument gwarantuje obywatelom państw należących do Rady Europy wiele praw i wolności, na których straży stoi Europejski Trybunał Praw Człowieka. Ziobro podważa konstytucyjność jednego z najważniejszych zapisów: prawa do rzetelnego procesu sądowego.

Więcej o: