Granica polsko-białoruska. Senat przyjął nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej z poprawkami

W listopadzie zakończy się stan wyjątkowy w pasie przygranicznym z Białorusią, jednak sytuacja na granicy w dalszym ciągu jest niepokojąca. Dlatego rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej, który z poprawkami został we wtorek przyjęty przez Senat. Zdaniem senackiego biura legislacyjnego ustawa jest niezgodna z konstytucją.

Od 2 września w pasie przygranicznym z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy, który obejmuje 183 miejscowości w województwie lubelskim i podlaskim. Ma się zakończyć 30 listopada. 

Zobacz wideo 2 tysiące migrantów w białoruskim magazynie. Wielu dzieciom zabrakło miejsca. "Jest za zimno..."

Więcej informacji na tematy sytuacji na granicy na stronie głównej Gazeta.pl

Senat przyjął nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej

Senackie komisje praw człowieka oraz samorządu terytorialnego przyjęły z poprawkami nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej. Poprawki, które zostały przegłosowane przez senatorów, dotyczą bezwarunkowego dopuszczenia dziennikarzy do strefy przygranicznej oraz tego, aby ustawa obowiązywała na terenach wskazanych podczas przyjmowania regulacji w sprawie stanu wyjątkowego. Senatorowie chcą również rozszerzyć rekompensaty dla przedsiębiorców działających na terenach przygranicznych z branży hotelarskiej, rozrywkowej i transportowej. 

Świetlisty krzyż w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w LublinieLublin. Ogromny podświetlany krzyż oślepia mieszkańców osiedla [ZDJĘCIA]

- Tak naprawdę ta ustawa w moim rozumieniu reguluje jedną kwestię. Jak selektywnie wybierać dziennikarzy, którzy dostąpią łaski znalezienia się na obszarze przygranicznym - powiedział cytowany przez RMF FM senator Koalicji Obywatelskiej Janusz Pęcherz.

We wtorek biuro legislacyjne izby wyższej przekazało, że nowelizacja ustawy jest niekonstytucyjna, narusza m.in. prawo do: swobodnego poruszania się, dostępu do informacji publicznej czy pracy. Senat zignorował stanowisko biura i uznał, że sytuacja na granicy wymaga przyjęcia nowelizacji mimo jej niezgodności z konstytucją. 

Premier Polski Mateusz Morawiecki.Morawiecki chciał wystąpić w PE, ale nie dano mu na to zgody

Nowelizacja ustawy o ochronie granicy

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Bartosz Grodecki powiedział, że nowelizacja ustawy o ochronie granicy ma przede wszystkim zapewnić podjęcie skutecznych działań w tym zakresie przez Straż Graniczną. Na posiedzeniu senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz samorządu terytorialnego i administracji państwowej wiceszef MSWiA tłumaczył, że z uwagi na obecny kryzys na granicy z Białorusią konieczne jest stworzenie odpowiednich warunków dla wykonywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej ich ustawowych zadań. Bartosz Grodecki powiedział, że nowelizacja zakłada możliwość wprowadzenia na czas określony zakazu przebywania na określonym obszarze strefy nadgranicznej. Dodał, że zakaz będzie wydawany na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji, po zasięgnięciu opinii komendanta głównego Straży Granicznej. Stwierdził, że zostaną w nim określone czas i miejsce jego obowiązywania.

Grupa Granica apeluje

Aktualny kryzys migracyjny wywołał i eskaluje reżim Alaksandra Łukaszenki i podległe mu służby. Celem tych działań jest destabilizacja sytuacji w Polsce, wywarcie politycznego nacisku na całą Unię Europejską. W obliczu realnej groźby pogorszenia sytuacji na polsko-białoruskiej granicy publikujemy:

Apel Grupy Granica o utworzenie korytarza humanitarnego

W związku z rosnący ryzykiem eskalacji przemocy na granicy polsko-białoruskiej Grupa Granica wystosowała apel do instytucji krajowych i międzynarodowych, w tym ONZ, Rzecznika Praw Obywatelskich czy OBWE. Działacze apelują o monitorowanie sytuacji i wywieranie nacisku na polskie władze, aby te natychmiast zapewniły na granicy pomoc humanitarną i medyczną. Zaapelowano również do rządu o utworzenie korytarza humanitarnego.

Zamiast nielegalnych wywózek, przemocy i ignorowania kryzysu humanitarnego domagamy się ochrony życia i zdrowia, sprzeciwu wobec tortur oraz ochrony i respektowania praw osób migrujących. Mamy jako państwo obowiązek zapewnić pomoc osobom wykorzystywanym przez reżim Łukaszenki - ochronę międzynarodową dla osób uciekających przed przemocą, prześladowaniami czy wojną, a dla pozostałych bezpieczny powrót do domu. To nie tylko nakaz moralny, ale też obowiązek wynikający z prawa międzynarodowego.

W obliczu realnej groźby eskalacji sytuacji na granicy apelujemy do rządzących oraz do Straży Granicznej, MSWiA oraz Wojsk Obrony Terytorialnej o przestrzeganie podstawowych zasad humanitaryzmu, podjęcie działań mających na celu ratowanie życia i zdrowia osób migrujących, czyli kobiet, dzieci, osób starszych i mężczyzn, które uciekają z krajów objętych konfliktami, prześladowaniami i destabilizacją.

Na granicy Polski nie może dochodzić do przemocy ani przypadków naruszenia praw człowieka, które obserwujemy od tygodni. Bezpieczna granica to taka, na której osoby migrujące mogą liczyć na ochronę. To taka, na której nikt nie umiera".

Więcej o: