Ekspresowa decyzja Sejmu, PiS z większością. "Tak" dla ustawy o ochronie granic

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej, dotyczącą czasu po zakończeniu obowiązywania stanu wyjątkowego. Teraz projekt trafi do Senatu.
Zobacz wideo Legitymizacja władzy Łukaszenki? Komorowski komentuje rozmowę Merkel

Za projektem głosowało 245 posłów, przeciw było 167. Z kolei 25 polityków wstrzymało się od głosu.

Alaksandr ŁukaszenkaŁukaszenka rozmawiał z Merkel. Teraz MSZ Estonii ujawnia żądania

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl

O co chodzi w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie granic?

Nowelizacja umożliwia wprowadzenie na czas określony zakazu przebywania na obszarach przy linii granicy, szczególnie narażonych na presję migracyjną lub incydenty graniczne. Zakaz będzie mógł zostać wprowadzony na określonym obszarze strefy nadgranicznej na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Najważniejsze założenia projektu:

  • "na polsko-białoruskim odcinku granicy nadal widoczna jest presja migracyjna. Jednocześnie nasilają się incydenty, także z użyciem broni, prowokowane przez służby białoruskie. Dlatego, aby zapewnić skuteczność działań Straży Granicznej, umożliwione zostanie wprowadzenie - na czas określony - zakazu przebywania na obszarach przy linii granicy szczególnie narażonych na tego typu działania",
  • zakaz przebywania będzie mógł zostać wprowadzony na określonym obszarze strefy nadgranicznej, na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji,
  • w rozporządzeniu tym określony zostanie obszar oraz czas obowiązywania zakazu. Rozwiązanie nie będzie dotyczyć m.in. mieszkańców obszaru objętego zakazem przebywania, osób wykonujących pracę zarobkową na tym obszarze, uczniów oraz osób korzystających z przejść granicznych. Właściwy miejscowo komendant placówki Straży Granicznej będzie mógł także zezwolić na przebywanie na obszarze objętym zakazem innych osób - w szczególności dziennikarzy,
  • podmioty wykonujące określoną działalność na obszarze objętym zakazem przebywania będą mogły otrzymać rekompensaty, za czas jego obowiązywania,
  • funkcjonariusze SG będą mogli używać plecakowych miotaczy substancji obezwładniających.

Migranci w pobliżu przejścia w KuźnicyGranice UE chcielibyśmy przenieść do innych państw

Więcej o: